Spis zestawień bibliograficznych I – O

Spis zestawień bibliograficznych I – O

Indywidualizacja i personalizacja procesu kształcenia [pdf]

Ilustracja w literaturze dla dzieci i młodzieży [pdf] 

Innowacje pedagogiczne [pdf] 

Internaty i bursy [pdf]

Jacek Kielin – publikacje [pdf]

Karin Wolff- tłumaczka literatury polskiej na język niemiecki [pdf]

Kobieta w kulturze [pdf]

Kompetencje kluczowe w edukacji (za lata 2012-2017) [pdf]

Korczak Janusz [pdf]

Krynicki Ryszard [pdf]

Kultura wizualna [pdf]

Legendarni gorzowscy artyści (za lata 1996 – 2020) [pdf]

Legendy Gorzowa i okolic (za lata 1997-2017) [pdf] 

Leśne przedszkole/leśna szkoła (za lata 2000-2019) [pdf]

Leworęczność dzieci w wieku przedszkolnym (za lata 1961-2017) [pdf]

Lęki u dzieci i młodzieży (za lata 2000-2022) [pdf]

Literatura i sztuka a wychowanie [pdf]

Logopedia (za lata 2015-2023) [pdf]

Macierzyństwo [pdf] 

Mackiewicz Józef (za lata 1976-2022) [pdf]

Manipulacja [pdf] 

Mapy myśli, sketchnoting [pdf] 

Media a wychowanie [pdf] 

Metoda Dobrego Startu [pdf] 

Metoda Montessori [pdf] 

Metoda projektów [pdf] 

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne [pdf] 

Metody aktywizujące [pdf] 

Metody nauki czytania [pdf] 

Metody pracy z uczniem XXI wieku (za lata 2010-2016) [pdf] + teczka tematyczna w DIiD

Metodyka kształcenia specjalnego [pdf] 

Metodyka kształcenia specjalnego (za lata 2000-2021) [pdf]

Metodyka nauczania biologii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej [pdf] 

Metodyka nauczania chemii [pdf] 

Metodyka nauczania fizyki [pdf] 

Metodyka nauczania geografii [pdf] 

Metodyka nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie [pdf] 

Metodyka nauczania informatyki i techniki [pdf] 

Metodyka nauczania matematyki [pdf] 

Metodyka nauczania przedmiotu sztuka [pdf] 

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych [pdf] 

Metodyka nauczania przyrody w kl. IV-VI [pdf] 

Metodyka wychowania fizycznego [pdf] 

Miłosz Czesław [pdf] 

Mindfulness (za lata 2000-2022) [pdf]

Mobbing, cyberbullying, bullying (za lata 2001-2011)  [pdf] 

Mobbing, cyberbullying, bullying (za lata 2012-2014) [pdf] 

Motywacja w uczeniu się [pdf] 

Motywowanie  nauczycieli (za lata 2009 – 2019) [pdf]

Mowa nienawiści (za lata 2014-2022) [pdf] 

Myślenie wizualne (za lata 2005-2020) [pdf] 

Nagroda i kara w wychowaniu dziecka [pdf] 

Narkomania i narkotyki [pdf]

Narzędzia cyfrowe w edukacji (za lata  2011-2023) [pdf]

Nauczanie dwujęzyczne (za lata 2003-2019) [pdf]

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego (za lata 2000-2017) [pdf] + teczka tematyczna w DIiD

Nauczanie na odległość – nauczanie zdalne (za lata 1995-2019) [pdf]

Neurodydaktyka [pdf]

Niepowodzenia szkolne [pdf] 

Obowiązek edukacyjny 5-latka [pdf] 

Ocenianie [pdf]

Ocenianie kształtujące (za lata 2010-2019) [pdf] 

Ocenianie szkolne (za lata 2015-2024) [pdf]

Ojcostwo [pdf]

Otyłość dzieci i młodzieży (za lata 2013-2021) [pdf]

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji