Spis zestawień bibliograficznych P – Z

Spis zestawień bibliograficznych P – Z

Praca domowa ucznia (za lata 2011-2020) [pdf]

Pracownik socjalny [pdf] 

Prawa dziecka [pdf]

Prawa dziecka (za lata 2013-2023) [pdf]

Prawo autorskie (za lata 1994-2017) [pdf]

Prezentacje Power Point w nauczaniu różnych przedmiotów [pdf]

Programowanie w przedszkolu i szkole (za lata 2010-2018) [pdf] 

Projekt edukacyjny w gimnazjum [pdf] 

Przemoc wobec kobiet (za lata 2000-2021) [pdf]

Przemoc w rodzinie [pdf]

Public Relation [pdf] 

Rada Rodziców (za lata 2003-2010) [pdf] 

Rada Rodziców (za lata 2010-2015) [pdf] 

Radlińska Helena [pdf] 

Reforma oświaty, reforma programowa [pdf] 

Reforma szkolnictwa zawodowego 2017 (za lata 2016 – 2017) [pdf] 

Resocjalizacja [pdf] 

RODO w szkole (za lata 2018 – 2019) [pdf] 

Rodzina – funkcje i znaczenie [pdf]

Rodzina zastępcza [pdf]

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (za lata 2000 – 2020 [pdf]

Rozwój społeczny dzieci i młodzieży (za lata 1977-2015) [pdf]

Samobójstwa dzieci i młodzieży (za lata 1998-2020) [pdf] 

Samobójstwa [pdf] 

Samorząd szkolny [pdf] 

Samorząd terytorialny a szkolnictwo [pdf]

Sekrety Gorzowa (za lata 1998-2020) [pdf]

Sekty [pdf] 

Starość [pdf]

Storytelling w edukacji (za lata 2000-2020) [pdf]

Stres ucznia [pdf] 

Subkultury [pdf] 

Surdopedagogika[pdf]

Systemy edukacyjne w wybranych krajach Europy i Świata [pdf]

Szachy w edukacji [pdf[

Sześciolatek w szkole [pdf] 

Sztuczna inteligencja w edukacji (za lata 2018-2024) [pdf]

Sztuka osób z niepełnosprawnością (za lata 2000-2022) [pdf]

Sztuka w szkole (za lata 2000-2021) [pdf]

Szymborska Wisława [pdf] 

Szymborska Wisława (za lata 2000-2021) [pdf]

Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. I-III. Gry i zabawy [pdf] 

Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. I-III. Scenariusze zajęć [pdf] 

Świetlice socjoterapeutyczne [pdf] 

Świetlice szkolne [pdf] 

Teatr [pdf]

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (za lata 1996-2020) [pdf]

Teatr Kamishibai (za lata 2014-2020) [pdf]

Techniki oceniania i motywowania do nauki (za lata 2005-2017) [pdf]

Teorie wychowania [pdf]

TIK w edukacji (za lata 2010-2019) [pdf]

Tyflopedagogika [pdf]

Tyrmand Leopold [pdf]

Ubóstwo [pdf] 

Uczenie się przez całe życie [pdf] 

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie (za lata 1999 – 2016) [pdf]

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (za lata 2000-2012) [pdf] 

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (za lata 2012-2015) [pdf]

Uczeń ukraiński (cudzoziemski) w polskiej szkole [pdf]

Uczeń zdolny (za lata 2010-2016) [pdf]

Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży (seksoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od hazardu, kompulsywne objadanie się) (za lata 2015-2022) [pdf]

Uzależnienie od alkoholu – przyczyny, skutki, terapia, pomoc [pdf] 

Wagary [pdf] 

Warsztat pisarza (za lata 2000-2021) [pdf]

Warsztaty dziennikarskie [pdf]

Wielokulturowość [pdf] 

Wolf Karin tłumaczka literatury polskiej na język niemiecki [pdf]

Wolontariat jako aktywność społeczna młodzieży [pdf] 

Współpraca rodziców ze szkołą (za lata 2000-2010) [pdf] 

Współpraca rodziców ze szkołą (za lata 2010-2016) [pdf] 

Wychowanie patriotyczne (za lata 1979-2018) [pdf] 

Wychowanie przedszkolne [pdf] 

Wycieczki szkolne [pdf]

Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży (ADHD) [pdf]

Wypalenie zawodowe nauczycieli(za lata 2000-2021)[pdf]

Zabawa w rozwoju dziecka (za lata 2000-2021) [pdf]

Zaburzenia mowy (za lata 2008-2016) [pdf]

Zagrożenia rodziny [pdf] 

Zarządzanie oświatą [pdf]

Zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży (za lata 2000-2021) [pdf]

Zdrowie psychiczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym (za lata 2000-2019) [pdf]

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD [pdf]

Zespół Tańca Ludowego “Mali Gorzowiacy” (za lata 2000-2022) [pdf]

Zmiany klimatu (za lata 2013-2021) [pdf]

Zooterapia (Animaloterapia) (za lata 2012-2019) [pdf]

Zooterapia [pdf]

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji