Bank pomysłów

Zapraszamy do korzystania z serwisu "Bank pomysłów".

Serwis „Bank pomysłów” kierujemy do nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz specjalistów, którzy zajmują się dydaktyką, wspieraniem i wspomaganiem szkół. W zakładkach znajdują się linki do serwisów, stron i portali internetowych, które można wykorzystać do pracy z uczniami podczas lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. 

Aktualności

100 dzieci zapamięta tę noc

Biblioteka Pedagogiczna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji  Noc Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmiało: „To się musi  powieść”. W Gorzowie powiodło się znakomicie! W gorzowskiej Nocy Bibliotek,

Więcej informacji