Bank pomysłów

Zapraszamy do korzystania z serwisu "Bank pomysłów".

Serwis „Bank pomysłów” kierujemy do nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz specjalistów, którzy zajmują się dydaktyką, wspieraniem i wspomaganiem szkół. W zakładkach znajdują się linki do serwisów, stron i portali internetowych, które można wykorzystać do pracy z uczniami podczas lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. 

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji