Czasopisma

Czasopisma

Wykaz posiadanych czasopism w Bibliotece Pedagogiczne Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

  • WYKAZ– stan na 13 lutego 2023 r.

 

Lista czasopism prenumerowanych oraz otrzymywanych nieodpłatnie przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

 

Czasopisma prenumerowane:

 • Biblioteka w Szkole
 • Biblioterapeuta
 • Biologia w Szkole
 • Bliżej Przedszkola
 • Charaktery
 • Chemia w Szkole
 • Fizyka w Szkole
 • Forum Logopedy
 • Gazeta Wyborcza
 • Geografia w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 • Głos Pedagogiczny
 • Guliwer
 • Książki. Magazyn do Czytania
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Polonistyka
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Psychologia w Praktyce
 • Remedium
 • Szkoła Specjalna
 • Świat Problemów
 • Świetlica w Szkole
 • Tygodnik Powszechny
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychowanie Muzyczne
 • Wychowanie w Przedszkolu
 • Życie Szkoły

Czasopisma otrzymywane nieodpłatnie:

 • Bibliotekarz Lubuski
 • Biuletyn IPN – Pamięć
 • Echo Gorzowa
 • Edukacja Dziecka
 • Forum Historyczno – Społeczne
 • Gorzowskie Wiadomości Samorządowe
 • LandsbergON
 • Meritum
 • Niebieska Linia
 • Nowy Napis
 • Serwis Informacyjny Uzależnienia
 • Świat Problemów

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji