Dobre praktyki

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim  upowszechnia,
za pośrednictwem strony internetowej, przykłady dobrych praktyk.
Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do dzielenia się przykładami dobrych praktyk realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Gorzowa Wielkopolskiego i województwa.

Zasady publikacji przykładów dobrych praktyk 

 1.  Do publikacji przyjmujemy dokumenty w wersji elektronicznej
  w formacie tekstowym (max 10 stron, czcionka Calibri 12 pkt), w dowolnym edytorze tekstu, ewentualnie zdjęcia, których pojemność nie może przekraczać 4MB.
 2.  Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie.
 3.  Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do ich autorów.
 4.  WOM zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, a w przypadku niezbędnych poprawek edytorskich może udzielić konsultacji merytorycznych.
 5.  Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 6.  Autorom publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.
 7.  Autorzy publikacji otrzymują potwierdzenie publikacji.

Przesłanych materiałów nie zwracamy.

W celu publikacji należy dostarczyć:

 1. Opis przykładu dobrej praktyki – załącznik nr 1 [pobierz].
 2. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i przetwarzania danych osobowych – w wersji papierowej lub zeskanowane – załącznik nr 2 [pobierz].


Wypełnione dokumenty można przesłać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wom@womgorz.edu.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 66 -400 Gorzów Wielkopolski, ul Łokietka 23
 • lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji