Biblioteka Pedagogiczna

Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim

 • Biblioteka Pedagogiczna stanowi wojewódzkie multimedialne centrum informacji pedagogicznej i zbiorów z zakresu pedagogiki, psychologii oraz innych dziedzin wiedzy.
 • Biblioteka jest nowoczesnym warsztatem pracy nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz innych użytkowników.
 • Wspomaga szkoły i placówki edukacyjne w tym w szczególności biblioteki szkolne.
 • Organizuje doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy.
 • Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego.
 • Gromadzi zbiory dokumentujące historię i współczesność oświaty regionalnej.

Godziny pracy w czasie ferii zimowych

27.01 – 7.02 (poniedziałek-piątek) – 9.00 -15.00
soboty – nieczynna

Odnośniki (linki)

Informacje

Informujemy, że w okresie wakacyjnym godziny pracy Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ulegają zmianie:

 • 24.06 – 12.07 9.00 – 15.00,
 • 15.07 – 09.08 biblioteka zamknięta,
 • 12.08 – 31.08 9.00 – 15.00,
 • w okresie wakacyjnym biblioteka w soboty będzie nieczynna.

poniedziałek10.00 – 18.00
wtorek10.00 – 18.00
środa10.00 – 15.00
czwartek10.00 – 18.00
piątek10.00 – 18.00
sobota9.00 – 13.00

Informacja Pedagogiczna.

poniedziałek10.00 – 15.00
wtorek10.00 – 15.00
środa10.00 – 15.00
czwartek10.00 – 15.00
piątek10.00 – 15.00
System KOHA PL – system biblioteczny
 
Koha PL, oparta na oryginalnej KOHA w wersji 2.2.x. Obecnie jest niezależną, autorską wersją spełniającą wymagania norm bibliotecznych, zawierającą najistotniejsze elementy z wersji międzynarodowej. Rozwijana już od 7 lat w Polsce. Dostosowywana do dużych i małych bibliotek. Posiada prosty interfejs bibliotekarza i czytelnika.
Zapewnia realizację m.in. następujących zadań:
· gromadzenie,
· katalogowanie,
· obsługa wypożyczeń.
 
Dla czytelników biblioteki katalog jest dostępny on-line pod adresem: www.koha.womgorz.edu.pl  

Regulamin Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim [pobierz]

Załączniki do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej WOM:

 1. Załącznik nr 1 – Karta zapisu [pobierz]
 2. Załącznik nr 2 – Formularz zgody Czytelnika [pobierz]
 3. Załącznik nr 3 – Instrukcja wypożyczania gier planszowych [pobierz]
 4. Załącznik nr 4 – Cennik opłat [pobierz]

 

 

 

W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad 480 tytułów czasopism, głównie z dziedziny pedagogiki (w tym metodyczne, oświatowe, edukacyjne), psychologii, socjologii i nauk pokrewnych oraz czasopisma społeczno-kulturalne i literackie, a także dzienniki ogólnopolskie i regionalne z lat 1931 – 2019. Co roku prenumerujemy około 80 tytułów.

Wykaz prenumerowanych oraz posiadanych  czasopism  (kliknij)

8.02.2022 r. na Walnym Zebraniu Koła powołano
nowy zarząd na 3-letnią kadencję.

Zarząd na kadencję 2022 – 2024

Krystyna Krzywak – przewodnicząca

Mariola Tarnowska – skarbnik

Izabela Mądrzak – sekretarz

Kontakt:

tel.: 600 366 987

e-mail: kkr56@wp.pl

Struktura organizacyjna

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej:
mgr Magdalena Płatonow

tel. (95) 721-61-40 lub (95) 721-61-35
kom. 509-517-036 lub 509-517-206
e-mail: magdalena.platonow@womgorz.edu.pl

 • Biblioteka Pedagogiczna stanowi wojewódzkie multimedialne centrum informacji pedagogicznej i zbiorów z zakresu pedagogiki, psychologii, oraz innych dziedzin wiedzy.
 • Biblioteka jest nowoczesnym warsztatem pracy nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz innych użytkowników.
 • Wspomaga biblioteki szkolne.
 • Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego.
 • Gromadzi zbiory dokumentujące historię i współczesność oświaty regionalnej.

Bibliotekarze:
mgr Magdalena Janas
mgr Monika Panek
mgr Sylwia Pruska
(95) 721-61-39, kom. 509-517-141
mgr Izabela Mądrzak
mgr Mariola Tarnowska
(95) 721-61-41

e-mail: bp.gromadzenie@womgorz.edu.pl

 • Gromadzi książki, czasopisma, zbiory specjalne.
 • Opracowuje formalnie i rzeczowo zbiory w systemie KOHA.
 • Pozyskuje i opracowuje zbiory oświaty regionalnej.

Bibliotekarze:
mgr Hanna Ciepiela
mgr Monika Markowska
mgr Sandra Sokołowska
(95) 721-61-38, kom. 509-517-122

mgr Barbara Tymszan
(95) 721-61-40, kom: 509-517-036

e-mail: bp.informacja@womgorz.edu.pl

 • Organizuje doskonalenie oraz doradztwo dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i bibliotek pedagogicznych, a także nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności w zakresie: wykorzystania źródeł informacji i technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się, edukacji czytelniczej i medialnej, biblioterapii, teatru kamishibai i innych metod pracy z książką oraz animacji i promocji czytelnictwa.
 • Prowadzi działalność w zakresie informacji pedagogicznej w oparciu o specjalistyczny księgozbiór i materiały m.in. z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, przemian i reform edukacyjnych, programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, awansu zawodowego nauczycieli.
 • Opracowuje i udostępnia pakiety edukacyjne, teczki tematyczne.
 • Opracowuje katalogi, informatory, bibliografie.
 • Prowadzi Punkt Informacji o reformie edukacji.

Bibliotekarze:
mgr Ewelina Cichomska
mgr Anna Giniewska
mgr Eliza Paternowska
mgr Monika Żołędziejewska
(95) 721-61-35, kom. 509-517-206

e-mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl

 • Udostępnia zbiory biblioteki.
 • Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
 • Prowadzi przysposobienie czytelnicze dla studentów.
 • Organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek.
 • Prowadzi lekcje i inne zajęcia biblioteczne dla uczniów.
 • Promuje działalność Biblioteki (uczestniczy w targach, wystawach itp.).
 • Organizuje i obsługuje magazyny biblioteczne.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji