Dzieje oświaty regionalnej

Biblioteka Pedagogiczna WOM gromadzi materiały dokumentujące historię
i teraźniejszość oświaty regionalnej. W szczególności:
  •  monografii, historii szkół i innych wydawnictw książkowych,
  • regulaminów konkursów, list laureatów, wzorów dyplomów,
  •  plakatów, ulotek, zaproszeń na imprezy szkolne,
  • gazetek szkolnych, folderów i innych materiałów promocyjnych,
  •  dokumentów szkolnych, dzienników, świadectw, legitymacji szkolnych,
  •  fotografii, nagrań, filmów o szkole,
  • publikacji nauczycieli itp.
  • materiałów dokumentujących zawodową i pozazawodową działalność gorzowskich nauczycieli, dróg ich kształcenia i doskonalenia, m.in. świadectwa szkolne, zaświadczenia, dyplomy uznania, odznaczenia, podziękowania, nagrody oraz wspomnienia (rękopisy i maszynopisy), biogramy.
Zasięg terytorialny gromadzonych materiałów obejmuje powiaty północnej części województwa lubuskiego. Celem tych działań jest zachowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem pamiątek przeszłości związanych z oświatą, dokumentowanie rozwoju szkolnictwa, zmian zachodzących w latach minionych i współcześnie oraz tworzenie ciągłości pokoleniowej stanowiącej podstawę do budowania tożsamości młodego pokolenia Gorzowian.

Historia gorzowskiej oświaty

Stare fotografie, świadectwa i zeszyty szkolne można było obejrzeć na wystawie „Pierwsze matury w powojennym Gorzowie”, która została otwarta 23 października 2015 r. w Wypożyczalni

Czytaj więcej »

Sylwetki zasłużonych pedagogów

W 2011 roku w Bibliotece Pedagogicznej zainaugurowano cykl imprez upamiętniających nieżyjących już, legendarnych lubuskich nauczycieli. Bohaterką pierwszego spotkania była Teresa Kostrzewska-Przanowska, nauczycielka, poetka, działaczka społeczna.

Czytaj więcej »

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji