Zapraszamy do odwiedzenia Serwisu doradców metodycznych
kliknij w  LINK

Podstawy prawne pracy doradcy metodycznego

Zadania doradcy metodycznego:
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:

Zespół doradców metodycznych 2023/2024

Język polski

mgr Beata Gizińska-Gigoła
doradca ds. języka polskiego w szkołach podstawowych
miejsce pensum: SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Towarowa 21
tel. 95-722-53-92
e-mail: beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl

mgr Małgorzata Niewiadomska
doradca ds. języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum: I LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Puszkina 31
tel. 95-720-49-64
e-mail: malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

Historia * Wiedza o społeczeństwie

mgr Jolanta Stępkowska
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
miejsce pensum: SP nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2A
tel. 95-728-92-95
e-mail: jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

mgr Jerzy Dutkiewicz
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum: ZS Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. 30 Stycznia 29
tel. 95-72-23-595
e-mail: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

Język angielski

dr Urszula Polańska
doradca ds. języka angielskiego
miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Przemysłowa 22
tel. 95-722-84-38
e-mail: urszula.polanska@womgorz.edu.pl

Matematyka

mgr Dorota Czarnecka
doradca ds. matematyki w szkołach podstawowych
miejsce pensum:
miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Przemysłowa 22
tel. 95-722-84-38
e-mail: dorota.czarnecka@womgorz.edu.pl

mgr Dorota Tomczak
doradca ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Przemysłowa 22
tel. 95-722-84-38
e-mail: dorota.tomczak@womgorz.edu.pl

Przedmioty przyrodnicze

mgr Zbigniew Łuczka
doradca ds. fizyki i astronomii
miejsce pensum: I LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Puszkina 31
tel. 95-720-49-64
e-mail: zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

mgr Lucyna Janicka
doradca ds. geografii
miejsce pensum: Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 33
tel. 95-722-36-39
e-mail: lucyna.janicka@womgorz.edu.pl

dr Katarzyna Sierakowska
doradca ds. biologii
miejsce pensum: I LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Puszkina 31
tel. 95-720-49-64
e-mail: katarzyna.sierakowska@womgorz.edu.pl

mgr Paweł Zaborowski
doradca ds. chemii
miejsce pensum: I LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Puszkina 31
tel. 95-720-49-64
e-mail: pawel.zaborowski@womgorz.edu.pl

Doradztwo zawodowe

mgr Barbara Matusik
doradca ds. doradztwa zawodowego
miejsce pensum: ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Okólna 35
tel. 95-722-52-42
e-mail: barbara.matusik@womgorz.edu.pl

Pedagogika i psychologia

mgr Lidia Pyżyńska
doradca ds. psychologii
miejsce pensum: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Czereśniowa 4/i
tel. 95-732-07-36
e-mail: lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Domagała
doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej
miejsce pensum: SP nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Paderewskiego 5
tel. 95-722-97-44
e-mail: anna.domagala@womgorz.edu.pl

Wychowanie przedszkolne

mgr Jolanta Talaska
doradca ds. wychowania przedszkolnego
miejsce pensum: PM nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wróblewskiego 32
tel. 95-735-06-78
e-mail: jolanta.talaska@womgorz.edu.pl

Kształcenie zawodowe

mgr Sylwia Pawlaczyk
doradca ds. kształcenia zawodowego
miejsce pensum: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pomorska 67
tel. 95-782-20-60
e-mail: sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl

Informatyka

mgr Katarzyna Tomicka
doradca ds. edukacji informatycznej
miejsce pensum: Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 33
tel. 95-722-36-39
e-mail: katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

W r. szk. 2022/2023 doradztwo przedmiotowo-metodyczne prowadzą również nw. konsultanci:

Edukacja plastyczna

mgr Dariusz Sapkowski
konsultant ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji
e-mail: dariusz.sapkowski@womgorz.edu.pl
Pracownia Technologii Informacyjnych
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

Edukacja muzyczna

mgr Barbara Bednarek
konsultant ds. edukacji artystycznej
e-mail: barbara.bednarek@womgorz.edu.pl
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

dr Piotr Wójciak
konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole
e-mail: piotr.wojciak@womgorz.edu.pl
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-073