Zapraszamy do odwiedzenia Serwisu doradców metodycznych
kliknij w  LINK

Podstawy prawne pracy doradcy metodycznego

Zadania doradcy metodycznego:
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:

Zespół doradców metodycznych 2021/2022

Język polski

mgr Beata Gizińska-Gigoła
doradca ds. języka polskiego w szkołach podstawowych
miejsce pensum: SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Towarowa 21
tel. 95-722-53-92
e-mail: beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl

mgr Małgorzata Niewiadomska
doradca ds. języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum: I LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Puszkina 31
tel. 95-720-49-64
e-mail: malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

Historia * Wiedza o społeczeństwie

mgr Jolanta Stępkowska
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
miejsce pensum: SP nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2A
tel. 95-728-92-95
e-mail: jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

mgr Jerzy Dutkiewicz
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum: ZS Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. 30 Stycznia 29
tel. 95-72-23-595
e-mail: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

Język angielski

dr Urszula Polańska
doradca ds. języka angielskiego
miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Przemysłowa 22
tel. 95-722-84-38
e-mail: urszula.polanska@womgorz.edu.pl

Język niemiecki

mgr Iwona Trzaskowska
doradca ds. języka niemieckiego
miejsce pensum: ZS Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Czereśniowa 4e
tel. 95 7320 309
e-mai: iwona.trzaskowska@womgorz.edu.pl

Matematyka

mgr inż. Iwona Jankowska
doradca ds. matematyki w szkołach podstawowych
miejsce pensum: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Stanisławskiego 2
tel. 95-722-44-04
e-mai: iwona.jankowska@womgorz.edu.pl

mgr Dorota Tomczak
doradca ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Przemysłowa 22
tel. 95-722-84-38
e-mai: dorota.tomczak@womgorz.edu.pl

Przedmioty przyrodnicze

mgr Aleksandra Duszka-Sondej
doradca ds. biologii w szkołach podstawowych
miejsce pensum: SP nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2A
tel. 95-728-92-95
e-mai: aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl

mgr Zbigniew Łuczka
doradca ds. fizyki i astronomii
miejsce pensum: I LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Puszkina 31
tel. 95-720-49-64
e-mai: zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

mgr Radosław Jaroszewicz
doradca ds. geografii
miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Przemysłowa 22
tel. 95-722-84-38
e-mai: radoslaw.jaroszewicz@womgorz.edu.pl

Doradztwo zawodowe

mgr Barbara Matusik
doradca ds. doradztwa zawodowego
miejsce pensum: ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Okólna 35
tel. 95-722-52-42
e-mai: barbara.matusik@womgorz.edu.pl

Pedagogika i pedagogika specjalna

mgr Agata Spirydowicz-Kacperska
doradca ds. pedagogiki i pedagogiki specjalnej
miejsce pensum: Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Dunikowskiego 6
tel. 95-722-84-66
e-mai: agata.spirydowicz@womgorz.edu.pl

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Domagała
doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej
miejsce pensum: SP nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Paderewskiego 5
tel. 95-722-97-44
e-mai: anna.domagala@womgorz.edu.pl

Wychowanie przedszkolne

mgr Jolanta Talaska
doradca ds. wychowania przedszkolnego
miejsce pensum: PM nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wróblewskiego 32
tel. 95-735-06-78
e-mai: jolanta.talaska@womgorz.edu.pl

Kształcenie zawodowe

mgr Sylwia Pawlaczyk
doradca ds. kształcenia zawodowego
miejsce pensum: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pomorska 67
tel. 95-782-20-60
e-mai: sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl

Informatyka

mgr Katarzyna Tomicka
doradca ds. edukacji informatycznej
miejsce pensum: Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 33
tel. 95-722-36-39
e-mai: katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

W r. szk. 2021/2022 doradztwo przedmiotowo-metodyczne prowadzą również nw. konsultanci:

Edukacja plastyczna

mgr Dariusz Sapkowski
konsultant ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji
e-mail: dariusz.sapkowski@womgorz.edu.pl
Pracownia Technologii Informacyjnych
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

Edukacja muzyczna

mgr Barbara Bednarek
konsultant ds. edukacji artystycznej
e-mail: barbara.bednarek@womgorz.edu.pl
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Wójciak
konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole
e-mail: piotr.wojciak@womgorz.edu.pl
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-073