Spis zestawień bibliograficznych A – H

Spis zestawień bibliograficznych A – H

Adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola (za lata 2016-2020) [pdf]

Adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola (za lata 1985-2015) [pdf]

ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej) [pdf] 

Adopcja [pdf] 

Agresja i przemoc we współczesnym świecie [pdf] 

Alkoholizm i młodzież [pdf]

Alkoreksja (za lata 2015-2022) [pdf]

Andragogika (za lata 2010-2023) [pdf]

Animaloterapia (Zooterapia) (za lata 2012-2019) [pdf]

Anoreksja i bulimia [pdf] 

Arteterapia[pdf] 

Aspiracje dzieci i młodzieży [pdf]

Autyzm (za lata 2019-2021) [pdf]

Autyzm (za lata 2009-2019) [pdf]

Autyzm (za lata 2000-2009) [pdf]

Awans zawodowy nauczyciela [pdf] 

Awans zawodowy nauczyciela od września 2022 roku [pdf]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole [pdf] 

Bezpieczeństwo w szkole (za lata 2010-2017) [pdf] + teczka tematyczna w DIiD

Bezrobocie [pdf] 

Biblioteki cyfrowe [pdf]

Coaching.  Mentoring. Tutoring (za lata 2009-2019) [pdf]

Czas wolny dzieci i młodzieży [pdf] 

Czytelnictwo dziecięce [pdf] 

Cyberprzemoc-agresja elektroniczna (za lata 2010-2018) [pdf]

Depresja dzieci i młodzieży (za lata 2000-2021) [pdf]

Dezinformacja, manipulacja i fake newsy (za lata 2012-2020) [pdf]

Diagnoza psychopedagogiczna (za lata 2007-2019) [pdf] 

Dojrzałość szkolna (za lata 2009-2015) [pdf] 

Domy dziecka [pdf] 

Dopalacze i substancje psychoaktywne [pdf]

Doradztwo zawodowe (za lata 2016-2021) [pdf] 

Doradztwo zawodowe (za lata 1994-2010) [pdf] 

Doradztwo zawodowe (za lata 2010-2015) [pdf] 

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) (za lata 1992-2016) [pdf] 

Drunkoreksja (za lata 2015-2022) [pdf]

Dziennikarstwo szkolne (za lata 1999 -2020) [pdf] 

Dyskalkulia (za lata 1997-2008) [pdf] 

Dyskalkulia (za lata 2009-2019) [pdf]

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia [pdf]

Dzieciocentryzm „Mali tyrani” (za lata 1993-2020) [pdf]

Dziecko niepełnosprawne [pdf] 

Dziecko nieśmiałe (za lata 1979-2015) [pdf] 

E-booki (książki i podręczniki elektroniczne) (za lata 2002-2021) [pdf]

Edukacja antydyskryminacyjna (za lata 1999-2015) [pdf] + teczka tematyczna w DIiD

Edukacja dla bezpieczeństwa [pdf] 

Edukacja domowa [pdf]

Edukacja filmowa (za lata 1968-2018) [pdf]

Edukacja globalna (za lata 2000-2014) [pdf] 

Edukacja globalna (za lata 2015-2020) [pdf]

Edukacja klasyczna  (za lata 2010-2023) [pdf]

Edukacja matematyczna I-III [pdf] 

Edukacja plastyczna [pdf] 

Edukacja regionalna (za lata 2005 – 2023) [pdf]

Edukacja włączająca (za lata 2000-2019) [pdf] + teczka tematyczna w DIiD

Edukacja zawodowa (za lata 1995 – 2018) [pdf] 

Edukacja zdrowotna [pdf] 

Edukacyjna Wartość Dodana (za lata 2006 – 2014) [pdf] 

Egzamin ósmoklasisty (za lata 2017-2019) [pdf] 

Egzaminy zewnętrzne [pdf] 

E-podręczniki [pdf]

Escape Room w edukacji (za lata 2015-2020) [pdf]

Ewaluacja [pdf]

FAS [pdf]

FAS (za lata 2009-2023) [pdf]

Filmy edukacyjne [pdf]

Fonoholizm – uzależnienie od telefonu wśród dzieci i młodzieży (za lata 2012-2020) [pdf]

Gazetki szkolne (Warsztaty dziennikarskie)  [pdf]

Grafomotoryka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (za lata 1997-2017) [pdf]

Gra miejska i gra terenowa w edukacji (za lata 2002-2020) [pdf]

Gry i zabawy [pdf] 

Gry planszowe w edukacji (za lata 2010-2019) [pdf]

Grywalizacja w edukacji (za lata 2010-2017) [pdf]

Herbert Zbigniew [pdf] 

Herling-Grudziński Gustaw (za lata 1989-2020) [pdf]

Historia książki (za lata 1950-2018) [pdf] 

Hospitacja[pdf]

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji