BIP

 

Witamy na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

Spis treści:

Instrukcja BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim powstała zgodnie z aktami prawnymi:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198),
  • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1766).

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim służy menu przedmiotowe znajdujące się na górze ekranu monitora. Menu zostało podzielone na poszczególne działy. Kliknięcie na wybrany dział powoduje wyświetlenie stosownej do wybranego tematu informacji w obecnej zakładce.

Dokumenty udostępnione przez ośrodek zapisane są w postaci plików w formatach PDF oraz DOC/DOCX. W celu ich wyświetlenia na komputerze powinien być zainstalowany program umożliwiający ich otwarcie.

Decyzja o akredytacji (kliknij)

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji