Zamówienia do 130 000 zł netto

Zamówienia do 130 000 zł netto

Zaproszenie do złożenia oferty na systematyczny wywóz odpadów komunalnych z obiektów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski,  8 stycznia 2021 r.

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe [pobierz]
  • Wykaz pojemników, częstotliwość odbioru, zał. nr 1 [pobierz]
  • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
  • Formularz wyceny przedmiotu zamówienia, zał. nr 3 [pobierz]
  • Oświadczenie, zał. nr 4 [pobierz]

Aktualności

Znajdziesz mnie w bibliotece

Jeśli zastanawiasz co lub kogo można znaleźć w bibliotece to tegoroczny program Tygodnia Bibliotek z pewnością pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nasze pomysły skupiają

Więcej informacji