Zamówienia do 130 000 zł netto

Zamówienia do 130 000 zł netto

Zapytanie ofertowe o Wykonanie Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku  Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ul. Łokietka 23 oraz budynku Biblioteki Pedagogicznej ul. Łokietka 20A w Gorzowie Wielkopolskim

Oznaczenie CPV: 71251000-2

Gorzów Wielkopolski,  17 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe o wykonanie usługi polegającej na malowaniu korytarzy oraz klatek schodowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23

Oznaczenie CPV: 45442100-8

Gorzów Wielkopolski,  17 kwietnia 2024 r.

Załączniki:

Protokół dotyczący przeprowadzonego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia, rok produkcji 2007

Gorzów Wielkopolski,  07 grudnia 2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego III postępowanie przetargowe

Gorzów Wielkopolski,  14 listopada 2023 r.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia [pobierz]
 • Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie powołanie komisji przetargowej [pobierz]
 • Opinia rzeczoznawcy: RTM-204.23 Skoda WOM Gorzów Wielkopolski [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 1 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 2 [pobierz]

Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia rok 2007

Gorzów Wielkopolski,  13 listopada 2023 r.

Załączniki:

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [pobierz]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego II postępowanie przetargowe

Gorzów Wielkopolski,  02 listopada 2023 r.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia [pobierz]
 • Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie powołanie komisji przetargowej [pobierz]
 • Opinia rzeczoznawcy: RTM-204.23 Skoda WOM Gorzów Wielkopolski [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 1 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 2 [pobierz]

Protokół z postępowania nr AG.261.,13.2023 remont dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  31 października 2023 r.

Załączniki:

 • Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 130 000 zł [pobierz]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia rok 2007

Gorzów Wielkopolski,  31 października 2023 r.

Załączniki:

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [pobierz]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego

Gorzów Wielkopolski,  19 października 2023 r.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia [pobierz]
 • Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie powołanie komisji przetargowej [pobierz]
 • Opinia rzeczoznawcy: RTM-204.23 Skoda WOM Gorzów Wielkopolski [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 1 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 2 [pobierz]

Zapytanie ofertowe o wykonanie prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachu na budynku Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23
Oznaczenie CPV: 45261900-3

Gorzów Wielkopolski,  19 października 2023 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych na rok 2023/2024 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23 oraz Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Łokietka 20A.
Oznaczenie CPV: 30190000-7

Gorzów Wielkopolski,  01 września 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Formularz cenowy, zał. nr 1, 2 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 3 [pobierz]
 • Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 4 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 5 [pobierz]

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych środków czystości na rok 2023/2024 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23 oraz Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Łokietka 20A.
Oznaczenie CPV: 39830000-9

Gorzów Wielkopolski,  28 sierpnia 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Formularz cenowy, zał. nr 1 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 3 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 4 [pobierz]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa pn. “Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim” 

Gorzów Wielkopolski,  27 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia [pobierz]

Odpowiedzi na pytania dotyczące “Zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim” 

Gorzów Wielkopolski,  23 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego Nr AG.261.05.2023 z dnia 17 marca 2023 [pobierz]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

Gorzów Wielkopolski,  17 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 1  [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu do zapytania ofertowego, zał. nr 3  [pobierz]
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zał. nr 4 [pobierz]
 • Oświadczenie o powiązaniu z Zamawiającym, zał. 5 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 6 [pobierz]
 • Protokół zdawczo odbiorczy, zał. nr 7 [pobierz]

Zapytanie ofertowe dotyczące profilaktycznych badań okresowych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  16 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji