Zamówienia do 130 000 zł netto

Zamówienia do 130 000 zł netto

Zapytanie ofertowe o zakup i dostawę niszczarki dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  14 listopada 2022 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  12 września 2022 r.

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe [pobierz]
  • Formularz wyceny zamówienia, zał. nr 2, 3 [pobierz]
  • Oświadczenie, zał. nr 4 [pobierz]
  • Umowa do podpisu, zał. nr 5 [pobierz]

Zaproszenie do złożenia oferty na systematyczny wywóz odpadów komunalnych z obiektów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  8 stycznia 2021 r.

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe [pobierz]
  • Wykaz pojemników, częstotliwość odbioru, zał. nr 1 [pobierz]
  • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
  • Formularz wyceny przedmiotu zamówienia, zał. nr 3 [pobierz]
  • Oświadczenie, zał. nr 4 [pobierz]

Aktualności

Więcej informacji