Zamówienia do 130 000 zł netto

Zamówienia do 130 000 zł netto

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych na rok 2023/2024 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23 oraz Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Łokietka 20A.
Oznaczenie CPV: 30190000-7

Gorzów Wielkopolski,  01 września 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Formularz cenowy, zał. nr 1, 2 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 3 [pobierz]
 • Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 4 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 5 [pobierz]

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych środków czystości na rok 2023/2024 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23 oraz Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Łokietka 20A.
Oznaczenie CPV: 39830000-9

Gorzów Wielkopolski,  28 sierpnia 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Formularz cenowy, zał. nr 1 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 3 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 4 [pobierz]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa pn. “Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim” 

Gorzów Wielkopolski,  27 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia [pobierz]

Odpowiedzi na pytania dotyczące “Zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim” 

Gorzów Wielkopolski,  23 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego Nr AG.261.05.2023 z dnia 17 marca 2023 [pobierz]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

Gorzów Wielkopolski,  17 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 1  [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu do zapytania ofertowego, zał. nr 3  [pobierz]
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zał. nr 4 [pobierz]
 • Oświadczenie o powiązaniu z Zamawiającym, zał. 5 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 6 [pobierz]
 • Protokół zdawczo odbiorczy, zał. nr 7 [pobierz]

Zapytanie ofertowe dotyczące profilaktycznych badań okresowych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  16 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Aktualności

Pierwsza edycja konkursu AleMózgi!

Zachęcamy udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu AleMózgi! Poznaj fascynujący świat matematyki, informatyki i programowania, korzystając z nowoczesnej platformy. AleMózgi to konkurs matematyczno-informatyczny, który nie wymaga wiedzy

Więcej informacji