Zamówienia do 130 000 zł netto

Zamówienia do 130 000 zł netto

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa pn. “Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim” 

Gorzów Wielkopolski,  27 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia [pobierz]

Odpowiedzi na pytania dotyczące “Zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim” 

Gorzów Wielkopolski,  23 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego Nr AG.261.05.2023 z dnia 17 marca 2023 [pobierz]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

Gorzów Wielkopolski,  17 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 1  [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu do zapytania ofertowego, zał. nr 3  [pobierz]
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zał. nr 4 [pobierz]
 • Oświadczenie o powiązaniu z Zamawiającym, zał. 5 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 6 [pobierz]
 • Protokół zdawczo odbiorczy, zał. nr 7 [pobierz]

Zapytanie ofertowe dotyczące profilaktycznych badań okresowych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  16 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe o zakup i dostawę niszczarki dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  14 listopada 2022 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  12 września 2022 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Formularz wyceny zamówienia, zał. nr 2, 3 [pobierz]
 • Oświadczenie, zał. nr 4 [pobierz]
 • Umowa do podpisu, zał. nr 5 [pobierz]

Zapytanie ofertowe o zakup energii elektrycznej na rok 2023-2025 dla potrzeb obiektów administrowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny dla budynków przy ul. Łokietka 23 oraz Biblioteki Pedagogicznej przy. ul. Łokietka 20 a

Gorzów Wielkopolski,  28 marca 2022 r.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty na systematyczny wywóz odpadów komunalnych z obiektów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski,  8 stycznia 2021 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Wykaz pojemników, częstotliwość odbioru, zał. nr 1 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Formularz wyceny przedmiotu zamówienia, zał. nr 3 [pobierz]
 • Oświadczenie, zał. nr 4 [pobierz]

Aktualności

Świat na niebiesko i różowo

Kilkadziesiąt prac namalowanych przez wychowanków i uczniów czterech placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim, oglądać można od 27 marca 2023

Więcej informacji