Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych

Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych

ORE zaprasza  na szkolenie e-learningowe  „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) kształcących młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

TERMIN: 8–28 marca 2021 roku.
Więcej informacji  i zapisy na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6236

Źródło: ORE

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji