Raporty edukacyjne

 

Raporty edukacyjne 2022

 

Raporty edukacyjne 2021
 • Górka A., Adamczyk P. M., Model wspierający w doradztwie: raport
  z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK,
  IBE, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Buchner A., Fereniec-Błońska K., Wierzbicka M., Między pasją a zawodem: raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021, Fundacja Orange, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Cichy H., Helak M., Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany, Fundacja Przyjazny Kraj, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Chymkowski R., Zasacka Z., Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, BN, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Etat w sieci 2.0: zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej, Fundacja Edukacji Zdrowotnej
  i Psychoterapii Rodzice.CO, 2021 [pobierz].
 • Europejski raport narkotykowy: tendencje i osiągnięcia, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
  i Narkomanii, Lizbona 2021 [pobierz].
 • Grzelak Sz., Żyro D., Jak wspierać uczniów po roku epidemii?: wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?: pierwszy taki raport w Polsce, ClickMeeting, 2021 [pobierz].
 • Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych: informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2021 [pobierz]
 • Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M., Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej: zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID 19, MEN, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Rozmawiaj z Klasą: zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek: raport
  z badania, 
  Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa 2021 [link]: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/fszk_raport_rozmawiaj_z_klasa.pdf.
 • Szkoła ponownie czy szkoła od nowa?: jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?, pod red. Jędrzeja Witkowskiego, CEO, Warszawa 2021 [pobierz].
Brak wpisów/aktualności.

Aktualności

Więcej informacji