Strategie edukacyjne, raporty

Raporty edukacyjne 2021
  • Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej: zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID 19, MEN, Warszawa 2021 [pobierz]
Instytucje badawcze
Baza Informacyjna Badań Edukacyjnych – BIBE

To unikatowy kompleksowy zbiór informacji o badaniach edukacyjnych opracowana przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Pozwala dotrzeć do źródeł badania, miejsca zdeponowania danych źródłowych. Specjalnie opracowane w IBE funkcjonalne filtry pozwalają na łatwe poruszanie się i szybkie dotarcie do informacji według szukanej frazy. Dostęp do bazy jest bezpłatny.

Instytut Badań Edukacyjnych – IBE

Placówka badawcza prowadząca interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy
w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy, pełni funkcje doradcze.
Aktualnie realizuje projekty systemowe: BIBE – Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych oraz Entuzjaści Edukacji.

Instytut Badań w Oświacie – IBO

Centrum wiedzy oświatowej, oferujące doskonalenie w zakresie zarządzania oświatą oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. Prowadzi badania ankietowe, ewaluację projektów szkoleniowych współfinansowanych przez Unię Europejską, realizuje badania własne i zlecone przez samorządy terytorialne.

Projekty badawcze
BIBE – Baza informacji o Badaniach Edukacyjnych

Projekt systemowy Instytutu Badań Edukacyjnych wzmacniający zaplecze badawcze systemu edukacji i wspierający prowadzenie polityki edukacyjnej państwa opartej
na wynikach badań naukowych.

Entuzjaści Edukacji

Projekt systemowy – Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (Entuzjaści Edukacji) jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków
i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą.

Brak wpisów/aktualności.

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna NAUCZYCIEL GEN-Z

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję organizowaną przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ: https://annajurewicz.pl/centrum-doskonalenia-nauczycieli/. Konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” będzie inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą. Chcemy

Więcej informacji