INFORMACJA DLA SZKÓŁ O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI PROJEKT LEKCJA:ENTER

INFORMACJA DLA SZKÓŁ O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI PROJEKT LEKCJA:ENTER

Centrum Edukacji Nauczycieli “Potest” serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowym dot. TIK w dydaktyce.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Aby zgłosić udział szkoły w projekcie należy odesłać skan wypełnionego zgłoszenia, którego wzór znajduje się w załączniku. Skan zgłoszenia wystarczy, aby zarejestrować szkołę na platformie „Lekcji:Enter” i rozpocząć szkolenia zgodnie z indywidualnie zaplanowanym harmonogramem (grupy szkoleniowe od 12 do 15 osób).

Ważne! Szkoły biorące udział w projekcie Lekcja:Enter mają pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach programu Aktywna Tablica. Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maja br.

Załączniki:

 

Osoba do kontaktu:
Aneta Świątek: a.swiatek@potest.pl, tel. 697 811 565.

Szczegółowe informacje na stronie: https://lekcjaenter.potest.pl/projekty/lubuskie/

Źródło: POTEST

Aktualności

Więcej informacji