DiscoverEU – inicjatywa programu Erasmus+ przyznająca darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie dla 18-latków

DiscoverEU – inicjatywa programu Erasmus+ przyznająca darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie dla 18-latków

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o rozpoczętym wczoraj tegorocznym pierwszym naborze inicjatywy Unii Europejskiej “DiscoverEU”, skierowanej do młodych Europejczyków w wieku 18 lat, w ramach której Komisja Europejska przyzna bezpłatne bilety kolejowe na podróż po Unii Europejskiej.

DiscoverEU to inicjatywa UE, dzięki której młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia. Podczas zaplanowanej przez siebie podróży, młodzi ludzie nie tylko odkrywają zalety swobodnego przemieszczania się w UE, poznają różnorodność Europy, jej bogactwo kulturowe i historię. Dzięki podróży zawierają nowe znajomości, ale także mają możliwość do rozwijania umiejętności życiowych, które przydadzą się w przyszłości, takich jak niezależność, pewność siebie i otwartość na inne kultury. W obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 inicjatywa jest częścią programu Erasmus+.
Oprócz biletu na podróż koleją uczestnicy otrzymają również kartę zniżkową DiscoverEU, która zapewnia dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych we wszystkich kwalifikujących się krajach.

Kto może wziąć udział?

  • Do udziału w ww. edycji DiscoverEU Komisja Europejska zaprasza młodych mieszkańców krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (a więc krajów członkowskich UE + Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji), urodzonych między 1 lipca 2003 r. a 30 czerwca 2004 r. W obecnym naborze KE przyzna 35 tysięcy darmowych biletów. Wybrani młodzi ludzie będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
  • Osoby, które ukończą 18 lat w drugiej połowie roku, będą mogły złożyć wniosek w rundzie październikowej, podczas której przyznana zostanie taka sama pula: 35 tysięcy biletów.
  • Komisja Europejska zaprasza do udziału również młode osoby z niepełnosprawnościami: uczestnicy z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z pomocy w trakcie podróży. Oprócz kosztów podróży zapewnia się również dodatkową pomoc indywidualną.

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia  do udziału w trwającym naborze DiscoverEU można składać do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. Dodatkowe pytanie zachęca ich do oszacowania, ile osób urodzonych we wtorek ubiega się o udział w tej rundzie. Im odpowiedź będzie bardziej zbliżona do prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów uzyska kandydat. Umożliwi to Komisji klasyfikację wnioskodawców. Komisja będzie oferować bilety osobom zgodnie z ich pozycją w klasyfikacji aż do wyczerpania dostępnych biletów. Zgłoszenia należy dokonać poprzez Europejski Portal Młodzieżowy: https://europa.eu/youth/discovereu/apply_pl

Więcej informacji w języku polskim na temat inicjatywy DisoverEU oraz możliwości dokonania zgłoszenia można znaleźć na Europejskim Portalu Młodzieży w zakładce DiscoverEU: https://europa.eu/youth/discovereu_pl

Źródło: UE Europejski Portal Młodzieżowy

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji