Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole

Portale, serwisy informacyjne

Procedury bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/procedury-bezpieczenstwa-cyfrowego-w-szkolach 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – materiały do pobrania: https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

Portal, który skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli zainteresowanych problematyką uzależnień behawioralnych (czynnościowych) m.in.: fonoholozm, seksoholizm, siecioholizm: www.uzaleznieniabehawioralne.pl/  

Polski Portal Edukacyjny Eduinfo.pl. Aktualności dotyczące oświaty, oferta doskonalenia zawodowego, akty prawne, funkcjonowanie szkoły, awans zawodowy nauczyciela, egzaminy i in.: www.eduinfo.pl/32/
 

Bezpieczeństwo w szkole – publikacje

Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2019 [pobierz]

Borucka A., Pisarska A., Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, ORE, Warszawa [pobierz]

Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2017 [pobierz]

Bezpieczna szkoła: procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2017 [pobierz]

Macander D., Profilaktyki uzależnień w szkole: e-poradnik, ORE, Warszawa [pobierz]

Markowska M., Plan zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego, 2020 [pobierz]

Okulicz-Kozaryn O., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, ORE, Warszawa [pobierz]

Sakowska J., Jak kochać i wymagać: poradnik dla rodziców, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży: poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Aktualności

Książka o legendarnych nauczycielach

Jakie pasje miał Piotr Franków? Jakim nauczycielem był Witold Karpyza? Co na jarmarkach kupowała Anna Makowska-Cieleń? O tym wszystkim przeczytasz w książce  „Galeria lubuskich pedagogów”

Więcej informacji