Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole

Portale, serwisy informacyjne
www.uzaleznieniabehawioralne.pl/  
Portal, który skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli zainteresowanych problematyką uzależnień behawioralnych (czynnościowych) m.in.: fonoholozm, seksoholizm, siecioholizm.      

Tematy – Bezpieczna szkoła (men.gov.pl)
„Bezpieczna szkoła +” to rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Celem „Bezpiecznej szkoły+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.     

www.eduinfo.pl/32/
Polski Portal Edukacyjny Eduinfo.pl. Aktualności dotyczące oświaty, oferta doskonalenia zawodowego, akty prawne, funkcjonowanie szkoły, awans zawodowy nauczyciela, egzaminy i in.  

Bezpieczeństwo w szkole – publikacje
Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2019 [pobierz]

Borucka A., Pisarska A., Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, ORE, Warszawa [pobierz]

Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2017 [pobierz]

Bezpieczna szkoła: procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2017 [pobierz]

Czemierowska-Koruba E., Agresja i przemoc w szkole: czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać, ORE, Warszawa 2015 [pobierz]

Fenik-Gaberle K., Kałucka R., Przemoc w rodzinie: działania pracowników oświaty, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Garstka T., Zapobieganie agresji w szkole: metody organizacji codziennej pracy wychowawczej, ORE, Warszawa 2015 [pobierz]

Macander D., Profilaktyki uzależnień w szkole: e-poradnik, ORE, Warszawa [pobierz]

Materiały przygotowane dla uczestników seminarium „Bezpieczeństwo w szkole – aspekt prawny i perspektywa ewaluacyjna”, zorganizowanego przez Pracownię Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych 5 lutego 2013 roku: Rok Bezpiecznej Szkoły – literatura w wyborze

Okulicz-Kozaryn O., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, ORE, Warszawa [pobierz]
 
Sakowska J., Jak kochać i wymagać: poradnik dla rodziców, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Szymańska J., Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa 2015 [pobierz]

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży: poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, ORE, Warszawa 2012 [pobierz]

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży: poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, pod red. Sz. Grzelaka, ORE, Warszawa 2015 [pobierz]

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi przez Izbę Celną w Rzepinie na konferencji metodycznej w Drezdenku. Konferencję, dotyczącą Przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, zorganizował Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze, oprac. B. Miszczyński, K. Orchowski, Drezdenko 2015  [pobierz]


Zachęcamy również do zapraszania funkcjonariuszy celnych do lubuskich szkół na spotkania poświęcone tematyce hazardu. 

Szczegółowych informacji udzielają: Bogusław Miszczyński, tel.: (95) 7507 122, mail: boguslaw.miszczynski@rze.mofnet.gov.pl i Beata Downar-Zapolska, tel.: (95) 7509 313, mail: beata.zapolska@rze.mofnet.gov.pl

Aktualności

Znajdziesz mnie w bibliotece

Jeśli zastanawiasz co lub kogo można znaleźć w bibliotece to tegoroczny program Tygodnia Bibliotek z pewnością pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nasze pomysły skupiają

Więcej informacji