Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole

Portale, serwisy informacyjne

Nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym dot. zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego (stan na 4.04.2022 r.):  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-wytyczne-zachowania-bezpieczenstwa-zdrowotnego

Procedury bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/procedury-bezpieczenstwa-cyfrowego-w-szkolach 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – materiały do pobrania: https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

Portal, który skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli zainteresowanych problematyką uzależnień behawioralnych (czynnościowych) m.in.: fonoholozm, seksoholizm, siecioholizm: www.uzaleznieniabehawioralne.pl/  

Bezpieczeństwo w szkole – publikacje

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (stan na 4.04.2022 r.) [pobierz]

Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, wyd. 4 uzup., MEN, Warszawa 2020 [pobierz]

Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2019 [pobierz]

Borucka A., Pisarska A., Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, ORE, Warszawa [pobierz]

Bezpieczna szkoła: zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2017 [pobierz]

Bezpieczna szkoła: procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole, MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Warszawa 2017 [pobierz]

Macander D., Profilaktyki uzależnień w szkole: e-poradnik, ORE, Warszawa [pobierz]

Markowska M., Plan zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego, 2020 [pobierz]

Okulicz-Kozaryn O., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, ORE, Warszawa [pobierz]

Sakowska J., Jak kochać i wymagać: poradnik dla rodziców, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży: poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji