Formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Kursy, warsztaty, seminaria – formy stacjonarne i online
Studia podyplomowe – formy stacjonarne i online

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji