Publikacje w prasie i mediach elektronicznych nt. Biblioteki Pedagogicznej w 2024 roku

Publikacje w prasie i mediach elektronicznych nt. Biblioteki Pedagogicznej w 2024 roku

Radosna wystawa

Ciepiela Hanna:  Radosna wystawa, która cieszy oczy [online] Echo Gorzowa  [dostęp 27.05.2024]. Dostępny w  Internecie: 
https://www.echogorzowa.pl/news/13/Kultura/2024-05-21/radosna-wystawa-ktora-cieszy-oczy-40269.html

O nas w Bibliotekarzu Lubuskim

Ciepiela Hanna: Wspomnienia, zdjęcia… i korale, Bibliotekarz Lubuski 2024, nr 1 (57), s. 28-29

Ciepiela Hanna, Simonjetz Monika: Leczę z szarości  polską szkolę. Spotkanie z Jakubem Tylmanem, Bibliotekarz Lubuski 2024, nr 1 (57), s. 36-37

Ciepiela Hanna: Rekin uśmiecha się do widzów, Bibliotekarz Lubuski 2024, nr 1 (57), s. 24

Hulia Marina: Jak pomagasz, to się uśmiechaj, rozm. przepr. Hanna Ciepiela, Bibliotekarz Lubuski 2024, nr 1 (57), s. 58-60

Relacja z wystawy

Ciepiela Hanna: Jeszcze o nich usłyszymy [online] Echo Gorzowa  [dostęp 15.05.2024]. Dostępny w  Internecie: 
https://www.echogorzowa.pl/news/13/Kultura/2024-05-14/jeszcze-o-nich-uslyszymy-40203.html

Rozmowy o edukacji  w naszej bibliotece

Kaup Hanna: Przerwa na rozmowę (z udziałem Jolanty Stępkowskiej, doradcy metodycznego WOM-u) [online] TVP Gorzów [dostęp 5.05.2024].
Dostępny w Internecie:  https://gorzow.tvp.pl/76958565/przerwa-na-rozmowe?order=release_date_desc

Rozmowa z Weroniką Kurjanowicz, polonistką i dawną konsultantką WOM-u

Kaup Hanna: Przerwa na rozmowę (z udziałem polonistki Weroniki Kurjanowicz – w czasie rozmowy, wspominana jest publikacja WOM-u  z 1995 roku „Matura: wybrane prace pisemne z języka polskiego) [online] TVP Gorzów [dostęp 17.04.2024].
Dostępny w Internecie:  https://gorzow.tvp.pl/76958565/przerwa-na-rozmowe

Warsztaty z książką

Naduk Karolina: Nowatorskie metody pracy z tekstem literackim. WOM w Gorzowie organizował szkolenie [online] TVP Gorzów [dostęp 30.04.2024]. Dostępny w Internecie:
https://gorzow.tvp.pl/77191386/nowatorskie-metody-pracy-z-tekstem-literackim-wom-w-gorzowie-organizowal-szkolenie-dla-nauczycieli

Zawsze w kwietniu o autyzmie 

Olha Forhil: Poznać, zrozumieć, pomóc. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny wspiera osoby
z autyzmem
, TVP Gorzów (online) [dostęp 12.04.2014 ]. Dostępny w Internecie: 

https://gorzow.tvp.pl/76935429/poznac-zrozumiec-pomoc-wojewodzki-osrodek-metodyczny-wspiera-osoby-z-autyzmem

Wernisaż w naszej Czytelni

Hanna Ciepiela: Wernisaż w niebieskich koszulach, Echo Gorzowa (online) [dostęp 8.04.2024]. Dostępny w Internecie:
 https://www.echogorzowa.pl/news/13/Kultura/2024-04-06/wernisaz-w-niebieskich-koszulach-39850.html

Wystawa „Podwodny świat”

Hanna Ciepiela: Rekin uśmiecha się do widzów, Echo Gorzowa (online) [dostęp 2.04.2024]. Dostępny w Internecie:
https://www.echogorzowa.pl/news/13/Kultura/2024-03-26/rekin-usmiecha-sie-do-widzow-39739.html

Wywiad z Mariną Hulią

Marina Hulia: Jak pomagasz, to się uśmiechaj!, rozm. przepr. Hanna Ciepiela, Echo Gorzowa (online) [dostęp 2.04.2024]. Dostępny w Internecie:
https://www.echogorzowa.pl/news/5/Nasze-rozmowy/2024-03-28/jak-pomagasz-to-sie-usmiechaj-39340.html

Wystawa z katedrą

Hanna Ciepiela: Trzydzieści pomysłów na gorzowską katedrę, Echo Gorzowa (online) [dostęp 23.03.2024]. Dostępny w Internecie:
https://www.echogorzowa.pl/news/13/Kultura/2024-01-23/trzydziesci-pomyslow-na-gorzowska-katedre-39148.html

Nasze artykuły w nowym „Bibliotekarzu Lubuskim”

Ciepiela Hanna: Bezsenna noc w gorzowskiej Bibliotece Pedagogicznej, Bibliotekarz Lubuski 2023, nr 2 (56), s. 53 

Ciepiela Hanna: Młoda sztuka, Bibliotekarz Lubuski 2023, nr 2 (56), s. 69 

Reportaż o Wadysławie Staryszak i naszej bibliotece

Ciepiela Hanna: Wszystkie sukienki Dziuni, Echo Gorzowa. – 2024, nr 2 (100), s. 8  

Pejzaż z katedrą w galerii „Na Mansardzie”

Ciepiela Hanna: Trzydzieści pomysłów na katedrę [online] Echo Gorzowa [dostęp 23.01.2024 ] Dostępny w Internecie:
https://www.echogorzowa.pl/news/13/Kultura/2024-01-23/trzydziesci-pomyslow-na-gorzowska-katedre-39148.html

Ciepiela Hanna: Trzydzieści pomysłów na katedrę [online] milpress [dostęp 23.01.2024 ] Dostępny w Internecie:
http://wandamilewska.pl/?p=21771

Jakub Tylman w Gorzowie

Ciepiela Hanna: Co robi Pan Kleks? ,,Leczę z szarości polską szkołę” [online] Echo Gorzowa [dostęp 23.01.2024 ] Dostępny w Internecie:
https://www.echogorzowa.pl/news/16/Prosto-z-miasta/2024-01-21/co-robi-pan-kleks-lecze-z-szarosci-polska-szkole-39135.html

Ciepiela Hanna: Leczę z szarości polską szkołę” [online] Bibliotekarz Lubuski [dostęp 23.01.2024 ] Dostępny w Internecie:
http://bibliotekarzlubuski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:lecze-z-szarosci-polska-szkole&catid=40&Itemid=59

Wspomnienie o Władysławie Staryszak

Ciepiela Hanna: Pozytywnie zakręcona, miała serce na dłoni [online] Echo Gorzowa [dostęp 23.01.2024 ] Dostępny w Internecie: https://www.echogorzowa.pl/news/16/Prosto-z-miasta/2024-01-08/pozytywnie-zakrecona-miala-serce-na-dloni-39037.html

Spotkanie z Markiem Michalakiem

Ciepiela Hanna: Spotkanie z przyjacielem dzieci, Echo Gorzowa styczeń 2024, nr 1/2024 (109) s. 9

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji