CZY DYREKTORZY SZKÓŁ DBAJĄ O ŚCIEŻKĘ AWANSU ZAWODOWEGO SWOICH NAUCZYCIELI?

CZY DYREKTORZY SZKÓŁ DBAJĄ O ŚCIEŻKĘ AWANSU ZAWODOWEGO SWOICH NAUCZYCIELI?

24 stycznia 2024 r. odbyły się warsztaty pt.: Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela, w których uczestniczyło dwudziestu dyrektorów szkół. Wszyscy uczestnicy mając na uwadze wsparcie nauczycieli, szczególnie początkujących, mieli okazję doskonalić umiejętności w tym zakresie.

Prowadzący zajęcia wierzą, że spotkanie w WOM–ie spełniło oczekiwania dyrektorów i stało się inspiracją do satysfakcjonujących działań zawodowych.

Kierownik szkolenia: Marek Piechowiak Kierownik Pracowni Zarządzania Oświatą.

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji