Wirtualne seminarium kontaktowe: „Znajdź szkołę partnerską z Niemiec!”

Wirtualne seminarium kontaktowe: „Znajdź szkołę partnerską z Niemiec!”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w wirtualnym seminarium kontaktowym, które odbędzie się w dniach: 11, 13 i 18 stycznia 2022 roku. Seminarium jest skierowane do nauczycieli, którzy poszukują niemieckiej szkoły partnerskiej w celu realizacji projektów i wymian młodzieży.

Spotkanie będzie się składać z trzech modułów:

  • Termin: 11, 13 i 18 stycznia w godzinach od 16.00 do 17.30.
  • Miejsce: online na platformie Zoom.
  • Język: seminarium będzie tłumaczone na język polski jak i niemiecki.

Zgłoszenia można dokonać do 4 stycznia 2022 roku za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej PNWM (https://pnwm.org/znajdz-szkole-partnerska-z-niemiec/)

Zgłoszone osoby zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do  udziału w spotkaniu i otrzymają program oraz dane dostępu do Zooma.

Źródło: KO w Gorzowie Wielkopolskim

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji