XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego organizuje już XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to największy pod względem ilości uczestników i najdłużej organizowany konkurs o tej tematyce. Corocznie uczniowie z całego kraju nadsyłają ponad 1000 prac literackich, plastycznych oraz multimedialnych. Dzięki uczestnictwu w konkursie szlifują swoje talenty artystyczne, poznają historię najnowszą Polski oraz uczą się samodzielnie pracować ze źródłami historycznymi w sposób krytyczny.

Konkurs od wielu lat jest organizowany pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prace uczniów należy przesyłać do 1 marca 2022 r. –  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyniki zostaną ogłoszone 31 marca 2022 r.

Wszelkie informacje o XI edycji Konkursu można znaleźć na portalu Konkursu: https://www.konkurswykleci.pl/regulamin-xi-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

oraz na stronie organizatora: https://www.fkw.edu.pl/art/konkurs-o-zolnierzach-wykletych/

Źródło: KO w Gorzowie Wielkopolskim

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji