Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie – poradnik dla nauczycieli biologii i wychowawców

Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie – poradnik dla nauczycieli biologii i wychowawców

Zachęcamy nauczycieli biologii i wychowawców do zapoznania się z poradnikami, które zamieściliśmy w Serwisie Doradców metodycznych na naszym Moodlu. Materiały to poradniki, w których można znaleźć:

1. Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie: poradnik przedmiotowy: biologia

  • Wstęp opisujący ogólne cechy ukraińskiego systemu kształcenia.
  • Porównanie podstaw programowych przedmiotu biologia dla klas 5-11 systemu edukacji w Ukrainie z programem polskim.
  • Pomysły na wdrożenie zmiany na lekcjach przedmiotowych biologii i przyrody.
  • Zestawienie tematów realizowanych wg zapisów Podstaw Programowych.

 

2. Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie: poradnik wychowawczy:

  • Pomysły na działania wychowawcze dla wychowawców.
  • Rozwiązania pomagające zapobiegać trudnym wychowawczo sytuacjom, które mogą się pojawiać między uczniami w czasie lekcji.
  • Sposoby radzenia sobie z zaburzeniami dyscypliny w czasie lekcji przedmiotowych.

 

LINK DO SERWISU DORADCY z poradnikami: https://moodle.womgorz.edu.pl/course/view.php?id=163

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji