Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje bezpłatny webinar pt. “Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje bezpłatny webinar pt. “Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych”.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarze, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt. “Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych”, które odbędzie się 18 marca o godzinie 16.00 na platformie e-learningowej.

Webinarium ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych, wspierających nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, w szczególności w kontekście przyjęcia ucznia ukraińskiego do szkoły, w tym do oddziałów przygotowawczych.

W czasie 4 godzinnego spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Przepisy prawne w zakresie wsparcia edukacji – działalność szkoły
  2. Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem szkoły i nauczycielami szkół polskich w kontekście rozwiązań organizacyjnych i pracy z uczniami?
  3. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne – Jak wspierać środowisko szkolne w nowej rzeczywistości edukacyjnej? (szkoła, uczniowie, rodzice/opiekunowie)

Kwestie prawne zostaną omówione przez przedstawiciela Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN

Osobą prowadzącą część 2 i 3 będzie Pani Anna Wojkowska, dyrektorka i  nauczycielka szkoły, która posiada bogate doświadczenie w zakresie edukacji ucznia uchodźczego, w tym ucznia z Ukrainy.

Adresatami webinarium są pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkołami, w których uczą się uczniowie uchodźcy z Ukrainy.

Szczegółowe informacje na stronie ORE: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6541

Źródło: ORE

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji