Portrety w galerii „Na Mansardzie”

Portrety w galerii „Na Mansardzie”

Do galerii „Na Mansardzie”, mieszczącej się na ostatnim piętrze Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego,  prowadzi 75 schodów. W nagrodę, po wysiłku, wchodzi się w świat jesiennych portretów. I jesiennej magii.

Na wystawie, zatytułowanej „Jesienne portrety”, oglądać można najróżniejsze ludzkie twarze. Zabawne, roześmiane, poważne, zamyślone. Z zamkniętymi oczami, otwartymi. Realne, mniej realne.  Z odsłoniętymi zębami w szerokim chichocie lub z maską ochronną na pół twarzy.  Wszystkie te prace łączy… wielki talent ich autorów.  A są nimi młodzi ludzie, w wieku od sześciu do siedemnastu lat, z Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie.

Prace powstały pod kierunkiem doświadczonych instruktorów: Danuty i Romana Łubińskich.  Młodsze dzieci do portretów i autoportretów dołączyły jesienne liście. Starsze na różne sposoby interpretowały ten schyłek roku: jako dobry czas na malowanie – stąd różne atrybuty malarskie na ich pracach.  Ale też czas jesieni życia z portretami starych ludzi.

Wystawa będzie czynna od 30 listopada 2021 r. do stycznia 2022 roku. Galeria jest otwarta w godzinach pracy Biblioteki Pedagogicznej: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz.10.00 do 18.00 i soboty od 9.00 do 13.00.

Dzieci z przedszkoli i uczniowie ze szkół mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych związanych z tematem wystawy. Szczegółowe informacje i zapisy tel. 95 721 61 38 oraz 509 517 122.

Hanna Ciepiela
Fot. Monika Markowska   

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji