Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów na spotkanie szkoleniowe pt. “Powiemy Wam, jak to było u nas”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów na spotkanie szkoleniowe pt. “Powiemy Wam, jak to było u nas”

W związku z coraz częstszym przyjmowaniem do szkół dzieci uchodźczych oraz potrzebą pracy z nimi, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza na spotkanie szkoleniowe dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów, które odbędzie się 24 marca o godz.20:00 polskiego czasu w formule online.

W czasie spotkania doświadczeniem pracy z dziećmi uchodźczymi z Czeczeni podzielą się:

  • Piotr Kowalski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grupie, w której od 14 lat funkcjonują oddziały przygotowawcze.
  • Urszula Jędrzejczyk – emerytowany nauczyciel ze szkoły w Lublinie, która 13 lat pracowała z dziećmi uchodźczymi z Czeczenii.
  • prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – psycholog kulturowy.

Szczegółowe informacje na stronie: https://odnswp.pl/2022/03/17/powiemy-wam-jak-to-bylo-u-nas/

Źródło: ODNSWP

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji