Bibliografia Oświaty Regionalnej – nowa baza danych w Bibliotece Pedagogicznej

Bibliografia Oświaty Regionalnej – nowa baza danych w Bibliotece Pedagogicznej

Każdy, kto pisze pracę naukową, artykuł lub inną publikację na temat szkolnictwa i poszukuje szczegółowych informacji może przyjść do Biblioteki Pedagogicznej WOM –u i skorzystać z naszej Bibliografii Oświaty Regionalnej.  

Bibliografia zakresem tematycznym obejmuje:

  • historię oraz współczesność szkolnictwa i oświaty regionu, w szczególności działalność szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
  • zagadnienia dydaktyczne, działalność artystyczną, literacką, sportową uczniów i nauczycieli,
  • nauczanie i wychowanie pozaszkolne, oświatę dorosłych,
  • sylwetki nauczycieli, działalność organizacji dziecięcych i młodzieżowych, a także działalność instytucji współpracujących i pracujących na rzecz szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych (ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów).

 

Zasięg chronologiczny obejmuje okres od 1945 roku do współczesności. Bibliografia tworzona jest dwutorowo: retrospektywna za lata 1945-2020 i bieżąca od roku 2021. Zasięg terytorialny to, w uproszczeniu, północna część obecnego województwa lubuskiego.

Aktualnie bibliografia liczy blisko 4 tysiące pozycji i uwzględnia rozdziały, artykuły w wydawnictwach zwartych, wywiady, artykuły w czasopismach i prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.

W bibliografii ujęto pełną zawartość trzech czasopism edukacyjnych:

  • Gorzowskiego Biuletynu Oświatowego (1992-1998),
  • Lubuskiego Biuletynu Oświatowego (2000-2001),
  • Lubuskiego Forum Oświatowego (2000-2001).

 

Bibliografia Oświaty Regionalnej wraz z bazą książek (wirtualną półką) zatytułowaną Oświata regionalna, jest cennym źródłem wiedzy, z której czerpać mogą wszyscy zainteresowani.

Z Bibliografii Oświaty Regionalnej skorzystać można tylko w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 95/ 721-61-40 lub za pośrednictwem maila: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl.

Katalog Biblioteki Pedagogicznej jest dostępny online – http://www.koha.womgorz.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl

Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji