21. rekrutacja do programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas

21. rekrutacja do programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas

Informujemy, że rozpoczęła się 21. rekrutacja do programu stypendialno-rozwojowego „Klasa”, który organizowany jest przez Fundację PNB Paribas i uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

„Klasa” to program stypendialno-rozwojowy, skierowany do aspirujących ósmoklasistów w słabszej sytuacji finansowej, który umożliwia im naukę w dobrych liceach w dużych miastach w Polsce.

Program istnieje od 2003 roku, co czyni go jednym z najdłużej działających programów stypendialnych tego typu. Od tego czasu udało się wesprzeć edukację 873 stypendystów z 525 miast i wsi, inwestując w ich rozwój 27 mln złotych.

Stypendium obejmuje:

 • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
 • stypendium finansowe na I roku studiów,
 • udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych,
 • wsparcie działań wolontariackich,
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

 

Kryteria przyjęcia:

 • dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
 • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
 • motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami społecznymi,
 • dochód nieprzekraczający 1 700 zł na osobę w rodzinie,
 • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej,
 • w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z miejscowości do 150 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje i link do rejestracji na stronie: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/nasze-inicjatywy/program-stypendialny-klasa

Zachęcamy do udziału w programie.

Załączniki:

 

Źródło: Fundacja PNB Paribas

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji