Goście z Viadriny w Bibliotece Pedagogicznej  

Goście z Viadriny w Bibliotece Pedagogicznej  

Dziś (24 lutego) 2023 roku w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego gościli dr Agnieszka Brockmann, kierowniczka Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i Piotr Dziurda archiwista z Archiwum im. Karla Dedeciusa.  Rozmawiano o Karin Wolff, genialnej niemieckiej tłumaczce i zbiorach, które po niej zostały.

Karin Wolff zmarła pięć lat temu. Zgodnie z jej testamentem dwie instytucje: Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka  Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim  oraz  Uniwersytet  Europejski Viadrina we Frankfurcie otrzymały w darze jej książki, notatki, listy, zdjęcia, obrazy.
W grudniu 2022 roku podczas obchodów 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej otwarto wystawę „Zakochana w polskiej kulturze”, której towarzyszyła publikacja „Karin Wolff, tłumaczka z pazurem” Hanny Ciepieli, opowiadająca  o barwnym życiu tłumaczki. I właśnie tę wystawę oraz inne pamiątki po Karin Wolff, oglądali dziś goście: Agnieszka Brockmann i Piotr Dziurda w towarzystwie Radosława Wróblewskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, prof. AJP dr. hab. Renaty Nadobnik, kierownika pracowni Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi i konsultanta ds. języka niemieckiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym,  Magdaleny Płatonow, kierowniczki BP oraz innych pracowników gorzowskiej biblioteki.  Rozmawiano też o współpracy obu instytucji przy opracowywaniu zbiorów i promowaniu twórczości K. Wolff.
(hc)
Fot. Monika Markowska

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji