womgorz

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Opublikowano: 07 maja 2024 r. godz. 15:00 Dokumenty sporządzono na dzień 31.12.2023 Załączniki: BILANS jednostki budżetowej [pobierz] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]

Czytaj więcej »

Razem możemy więcej!

Pracownia Zarządzania Oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w seminarium dyrektorów szkół zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego. Seminarium odbędzie się

Czytaj więcej »

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji