Oferta pracy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym na stanowisko nauczyciel-bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej

Oferta pracy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym na stanowisko nauczyciel-bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciel-bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej.

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Charakter pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, tryb dwuzmianowy, 35h/tygodniowo

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2023

Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wielkopolski, ul. Władysława Łokietka 20a

Gotowość podjęcia pracy: 

Najważniejsze zadania na stanowisku:

 • obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni biblioteki,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym prowadzenie zajęć i lekcji bibliotecznych dla dzieci i uczniów z zakresu m.in. edukacji czytelniczej),
 • animowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych we współpracy z innymi instytucjami (krajowymi, lokalnymi).
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy (m.in. promowanie działań biblioteki z wykorzystaniem strony internetowej i mediów społecznościowych).

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ukończone studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z przygotowaniem pedagogicznym lub innego kierunku (specjalności) z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone kwalifikacyjne studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa),
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomości systemu Windows i pakietu MS Office,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole,
 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i elastycznego reagowania na bieżące potrzeby użytkowników biblioteki.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w instytucjach związanych z oświatą/kulturą,
 • dobra orientacja w obszarze edukacyjnego wykorzystania zasobów Internetu (np. aplikacje, programy, źródła informacji, problem zdalnego nauczania, kompetencje cyfrowe).

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 • Termin składania: do dnia 21.08.2023, do godz. 12.00.
 • Data rozstrzygnięcia: 28.08.2023.
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciel-bibliotekarz”, osobiście lub listem poleconym.
 • Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Władysława Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 • CV i list motywacyjny muszą być opatrzone podpisem własnoręcznym.
 • Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą, podpisem własnoręcznym.
 • Należy przesłać skan/kopie wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, natomiast w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia dostarczyć ich oryginał.

Planujemy następujące metody/techniki naboru

 • Weryfikacja formalna.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje:
Biblioteka Pedagogiczna WOM-u
ul. Łokietka 20a, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 509 517 036

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji