Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej!

Pracownia Zarządzania Oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w seminarium dyrektorów szkół zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego.

Seminarium odbędzie się 18 kwietnia 2024 r (czwartek) w godzinach 11.00-14.15 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Seminarium organizowane jest we współpracy z Pracownią Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkołą Podstawową nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim.

Seminarium ma na celu przedstawienie najnowszych koncepcji dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego: od oceniania kształtującego do szkoły bez ocen. Po raz pierwszy zajmiemy się szczególnym przypadkiem oceniania wewnątrzszkolnego, jakim jest ocena zachowania.

Jakość szkolenia gwarantują zaproszeni goście:

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – badaczka funkcji oceny zachowania – jedna z niewielu w Polsce zajmująca się tym tematem. Autorka opracowania „Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów” oraz współautorka najnowszej pozycji „ Ocenianie zachowania – jak robić to lepiej”.

Temat wystąpienia: Ocenianie zachowania – od przepisów prawa do dobrych praktyk.

mgr Beata Gizińska-Gigoła – doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach podstawowych – specjalistka w zakresie oceniania kształtującego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkoposlkim.

Temat wystąpienia: Jak oceniać, aby motywować?

Liderki wdrażania programu Szkoła bez ocen w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wielkopolskim:

mgr Barbara Bilińska – wicedyrektorka i nauczycielka języka polskiego, mgr Iwona Marchel – nauczycielka języka polskiego,

mgr Małgorzata Protoklitow – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Temat wystąpienia: Jak uczyć bez ocen?

Link promujący agendę seminarium i Program pilotażowy Szkoła bez ocenrealizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim: https://www.facebook.com/zwinnaedukacja/videos/883273653105468?locale=pl_PL

Zapraszamy do udziału. Będzie się działo!

Organizatorzy seminarium:

Marek Piechowiak – kierownik pracowni Zarządzania Oświatą, Bogusława Wiśniewska – konsultantka ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji

Link do seminarium: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=65&id=2920

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji