I Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Spektrum autyzmu – poznać, zrozumieć, pomóc” – 10 kwietnia 2024 r.

I Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Spektrum autyzmu – poznać, zrozumieć, pomóc” – 10 kwietnia 2024 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w konferencji nauczycieli kształcenia specjalnego, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką spektrum autyzmu.

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia br. w godz. 09.00-15.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, organizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wydarzenie ma na celu wzrost społecznej świadomości i wiedzy o spektrum autyzmu, a także podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie edukacji i wsparcia rozwoju osób z autyzmem.

Program konferencji:

08.30-09.00 – rejestracja uczestników konferencji

09.00-09.15 – otwarcie konferencji – Elżbieta Rostkowska p.o Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

09.15-10.00Jak wprowadzać w świat osoby ze spektrum autyzmu?

mgr Jerzy Drobotko, mgr Karolina Staszak-Sulikowska (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku)

10.00-10.15 – pytania do ekspertów

10.15-11.00 – Dojrzewanie-seksualność-spektrum autyzmu. Garść praktycznych porad dla specjalistów i rodziców.

dr Izabela Fornalik (Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie)

11.00-11.15 – pytania do eksperta

11.15-11.45 – przerwa

11.45-12.15 – występ zespołu AUTISTICA pod opieką mgr Sławomira Tobysa

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Gorzowie Wielkopolskim (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim)

12.15-13.00 – Edukacja, rewalidacja, rozwój – wsparcie osób ze spektrum autyzmu – dobre praktyki.

mgr Magdalena Chmiel, mgr Agnieszka Wojdyło, mgr Katarzyna Poźniak (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gorzów Wielkopolski)

13.00-13.45 – Komunikacja drogą do sukcesu. Jak pomóc osobom ze spektrum autyzmu rozwijać umiejętności komunikacyjne?

mgr Magdalena Kaźmierczak (Pyramid Educational Consultants of Poland w Poznaniu)

13.45-14.00 – pytania do eksperta

14.00-14.45 – Wspieranie postaw prozdrowotnych uczniów ze spektrum autyzmu.

dr Justyna Forjasz (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

14.45-15.00 – pytania do eksperta

15.00 – zakończenie konferencji

Na konferencję obowiązuje rejestracja – link: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=72

Odpłatność za udział w konferencji wynosi 100 zł.

Rejestracja i wpłaty trwają do 20 marca 2024 r. 

Wpłat należy dokonać na numer rachunku: SANTANDER BANK POLSKA S.A., 42 1090 1623 0000 0001 5583 4211 

Załącznik:

 

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji