Prawo autorskie

Prawo autorskie

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [pobierz]

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnyc  [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów   [pobierz]

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia [pobierz]

Rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia [pobierz]

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych, Prawo autorskie i medialne
Portale, serwisy informacyjne
Prawo autorskie i medialne: strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.prawoautorskie.gov.pl

Prawo Kultury
www.prawokultury.pl
Dozwolony użytek prywatny – na stronie Prawo Kultury
Dozwolony użytek publiczny – na stronie Prawo Kultury

Koalicja Otwartej Edukacji
koed.org.pl  

Creative Commons
www.creativecommons.pl/
 
Legalna Kultura
www.legalnakultura.pl
 
Otwarte Zasoby
www.otwartezasoby.pl/
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej: Dozwolony użytek edukacyjny – zasady i warunki korzystania z zasobów chronionych prawem autorskim
Copyright a dozwolony użytek edukacyjny – na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej
Prawo autorskie – publikacje
Czerniawski P., Lipszyc J., Wilkowski M., Pierwsza pomoc w prawie autorskim: przewodnik  [dostęp: 4.11.2016 r.]  http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc

Siewicz K., Prawo autorskie i wolne licencje, CC BY-SA 3.0 [pobierz]

Szczepańska B., Poradnik prawa autorskiego, Stowarzyszenie EBIB, Sadurki 2013, CC BY-SA 3.0 [pobierz]

Webinar Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza: www.facebook.com/watch/live/

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna NAUCZYCIEL GEN-Z

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję organizowaną przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ: https://annajurewicz.pl/centrum-doskonalenia-nauczycieli/. Konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” będzie inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą. Chcemy

Więcej informacji