Prawo autorskie

Prawo autorskie

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [pobierz]

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnyc  [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów   [pobierz]

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia [pobierz]

Rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia [pobierz]

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych, Prawo autorskie i medialne
Portale, serwisy informacyjne

Centrum Cyfrowe:


Prawo autorskie i otwarte zasoby Internetu: materiału edukacyjne, scenariusze zajęć, definicje…
https://webowadbp.wixsite.com/prawo-autorskie?fbclid=IwAR0_KnRIY2eOHeFNTFYwes0nBOK2wh4TcAGnv_PE8AB_4a3VT-_V33x0Vsk

Prawo autorskie.pl 
http://www.prawoautorskie.pl/

Prawo Kultury
www.prawokultury.pl
Dozwolony użytek prywatny – na stronie Prawo Kultury
Dozwolony użytek publiczny – na stronie Prawo Kultury

Koalicja Otwartej Edukacji
koed.org.pl  

Creative Commons
www.creativecommons.pl/
 
Legalna Kultura
www.legalnakultura.pl
 
Otwarte Zasoby
www.otwartezasoby.pl/
 

Prawo autorskie – publikacje
Czerniawski P., Lipszyc J., Wilkowski M., Pierwsza pomoc w prawie autorskim: przewodnik  [dostęp: 4.11.2016 r.]  http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc

Siewicz K., Prawo autorskie i wolne licencje, CC BY-SA 3.0 [pobierz]

Szczepańska B., Poradnik prawa autorskiego, Stowarzyszenie EBIB, Sadurki 2013, CC BY-SA 3.0 [pobierz]

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji