Bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo w Internecie

Pakiet edukacyjny “Mobilne Bezpieczeństwo”
Fundacja Nowoczesna Polska we współpracy z ekspertami przygotowała pakiet edukacyjny „Mobilne Bezpieczeństwo” adresowany do  młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i rodziców.   Rośnie liczba Polaków korzystających z technologii mobilnych. Prawie 80 proc. nastolatków ma smartfony. Nowe technologie dają ogromne możliwości, także edukacyjne, ale niosą ze sobą również zagrożenia, takie jak utrata prywatności, inwigilacja, phishing czy uzależnienia, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Fundacja Nowoczesna Polska we współpracy z ekspertami przygotowała pakiet edukacyjny „Mobilne Bezpieczeństwo” dla młodzieży, nauczycieli, osób pracującychz młodzieżą i rodziców.

W skład pakietu wchodzi:

– 10 scenariuszy lekcji dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.
  Każdy scenariusz zawiera: krótkie wprowadzenie, pomysł na lekcję,
 materiały umożliwiające przeprowadzenie lekcji, zadania dla uczniów,
  słowniczek najważniejszych pojęć i literaturę dodatkową. Scenariusze
  dostępne są na stronie:
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/#gimnazjum_mobilne-bezpieczenstwo;

– krótki przewodnik po mobilnym bezpieczeństwie w postaci samouczka dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Przewodnik dostępny jest na stronie: http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/poradnik-bezpieczenstwa-mobilnego.pdf;

– aplikacja mobilna „Mobilne Bezpieczeństwo”, która pozwala uzyskać
  informacje o tym, jaki  zakres informacji o sobie przekazujemy operatorom
  aplikacji, które instalujemy na telefonie komórkowym czy tablecie. Darmową aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i F-Droid:
https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.samsung.srpol

Materiały dostępne są za darmo na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.


Zachęcamy też do wypełnienia krótkiej ankiety ewaluacyjnej:
https://docs.google.com/forms/d/1wJrrxDYFhdjLUNwIfSK-7zcVqUQulnOZBVlHcTOvOVs/viewform

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, aplikację mobilną przygotowała firma Samsung.
Portale, serwisy informacyjne
Cyfrowobezpieczni.pl to procedury  bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach to zbiór rekomendacji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w szkołach, którym istotną częścią są rekomendacje odnośnie procedur reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz procedury reagowania w szkole w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia. Procedury bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach – Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Nask.pl to Instytut, który prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii. NASK

Dzieckowsieci.pl – Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
www.dzieckowsieci.pl/

116111.pl to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
116111.pl/

800100100.pl to telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.
800100100.pl/

Necio.pl to portal, który zawiera materiały edukacyjne, gry i zabawy dla dzieci dot. bezpiecznego korzystania z Internetu. www.necio.pl/

Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy działający przy NASK, który przyjmuje zgłoszenia nielegalnych treści w Internecie. dyzurnet.pl/  

Bezpieczeństwo w Internecie – ogólne zasady. Bezpieczny Internet dla Ciebie i Twojej rodziny. Dowiedz się jak korzystać z Internetu w bezpieczny sposób, nie narażając bliskich na zagrożenia:

www.google.pl/intl/pl/goodtoknow/online-safety/   

Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. fdds.pl/  

Sieciaki.pl to portal edukacyjny, kształcący umiejętności bezpiecznego korzystania z Sieci przez uczniów. http://www.sieciaki.pl  

S@ferinternet to program Komisji Europejskiej, który ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu. www.saferinternet.pl/pl/
Bezpieczeństwo w Internecie – publikacje
Andrzejewska A., Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni, W: Trendy 1/2013 [pobierz]

Dzieci w świecie gier komputerowych: poradnik dla rodziców, pod red. Katarzyny Gańko, ORE, Warszawa 2016 [online], [dostęp: 25.06.2017]. Dostępny w Internecie: <https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/dzieci_w___wiecie_gier_komputerowyc>

Gałan D., Bezpieczeństwo w sieci, 2014 [dostęp 1.12.2016]. Dostępny w Internecie: <issuu.com/pcrs/docs/e98a9f56-9057-40e4-b5d8-8e104be4603a>

Jak reagować na cyberprzemoc: poradnik dla szkół, wyd. 2 popr., pod red. Ł. Wojtasika, cop. Fundacja Dzieci Niczyje, 2017 [pobierz]

Knol K. i in., Jak radzić sobie z agresją elektroniczną młodych ludzi? W: Trendy 1/2012 [pobierz]

Nauczyciele on-line: podręcznik nauczyciela, 2015 [dostęp 2.12.2016] <issuu.com/frse/docs/handbook-pl-final>

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych, pod red. J. Lizut, cop. Fundacja Odkrywców Innowacji, Warszawa 2015 [pobierz]

Zagrożenia w Internecie: zapobieganie i reagowanie, ORE [pobierz]

Zagrożenia w Internecie: zapobieganie reagowanie: cyberprzemoc, cz. 1, ORE [pobierz]

Zagrożenia w Internecie: zapobieganie reagowanie: cyberprzemoc, cz. 2, ORE [pobierz]

Zagrożenia w Internecie: zapobieganie i reagowanie: gry komputerowe, ORE, Warszawa 2016 [pobierz]

Zagrożenia w Internecie: zapobieganie reagowanie: seksting, ORE [pobierz]

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji