Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Opublikowano: 18 maja 2021 r. godz. 11:00

Dokumenty sporządzono na dzień 31.12.2020

Załączniki:

  • BILANS jednostki budżetowej [pobierz]
  • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
  • Informacja dodatkowa [pobierz]
  • Wyciąg danych zawartych w załączniku “Informacja dodatkowa” [pobierz]

Aktualności

Więcej informacji