Stosowane skróty w zestawieniach bibliograficznych

Stosowane skróty w zestawieniach bibliograficznych

Zestawienia bibliograficzne uwzględniają zbiory dostępne
w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Skróty stosowane w opisie bibliograficznym
 1. [b.w.] – bez nazwy wydawcy
 2. [B.m.] – bez miejsca wydania
 3. [i in.] – i inni
 4. dod. – dodatek
 • Skróty tytułów czasopism
 1. Biol. w Szk. – Biologia w Szkole
 2. Chem. w Szk. – Chemia w Szkole
 3. Dyr. Szk. – Dyrektor Szkoły
 4. Dziec. Krzywdz. – Dziecko Krzywdzone
 5. Eduk. dla Bezp. – Edukacja dla Bezpieczeństwa
 6. Forum Ośw. – Forum Oświatowe
 7. Jęz. Obce Szk. – Języki Obce w Szkole
 8. Kult. Fiz. – Kultura Fizyczna
 9. Kult. i Eduk. – Kultura i Edukacja
 10. Kwart. Eduk. – Kwartalnik Edukacyjny
 11. Kwart. Pedag. – Kwartalnik Pedagogiczny
 12. Małż. i Rodz. – Małżeństwo i Rodzina
 13. Naucz. i Szk. – Nauczyciel i Szkoła
 14. Nowa Szk. – Nowa Szkoła
 15. Opieka Wychow. Ter. – Opieka, Wychowanie, Terapia
 16. Probl. Alkoh. – Problemy Alkoholizmu
 17. Probl. Opiek.-Wychow. – Problemy Opiekuńczo Wychowawcze
 18. Probl. Rodz. – Problemy Rodziny
 19. Prz. Hum. – Przegląd Humanistyczny
 20. Psychol. Wychow. – Psychologia Wychowawcza
 21. Ruch Pedag. – Ruch Pedagogiczny
 22. Szk. Spec. – Szkoła Specjalna
 23. Warszt. Polonist. – Warsztaty Polonistyczne
 24. Wiad. Hist. – Wiadomości Historyczne
 25. Wychow. Fiz Zdr. – Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 26. Wychow. Muzycz. Szk. – Wychowanie Muzyczne w Szkole
 27. Wychow. na co Dzień – Wychowanie na co Dzień
 28. Wychow. w Przedszk. – Wychowanie w Przedszkolu
 29. Życie Szk. – Życie Szkoły
 • Oznaczenie sygnatur
 1. w – do wypożyczenia
 2. ud – do udostępniania na miejscu
 3. PIP – Dział Informacji i Doradztwa
 4. Czyt. – Czytelnia

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji