Zaproszenie do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”.

Zaproszenie do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”.

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Województwa Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:

  • osoby pracujące, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy, lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy lub są zagrożone utratą zdolności do pracy ( w tym uczniowie szkół o profilu zawodowym odbywający praktyczną naukę zawodu),
  • osoby pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące i zainteresowane podjęciem pracy, mające problem z powrotem na rynek pracy z powodu w/w schorzeń, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

W ramach projektu organizator zapewnia kompleksową rehabilitację medyczną, poradnictwo medyczne, edukację zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne.

Gwarantują bezpłatną i szybką ścieżkę rehabilitacyjną.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://www.womp.gorzow.pl/, pod nr telefonu 95 720 83 79, 512 635 590 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Fabrycznej 70.

Załączniki:

Źródło: WOMP

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji