Zaproszenie do udziału w kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM)

Zaproszenie do udziału w kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM)

W imieniu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB) serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month – ECSM). <https://cybersecuritymonth.eu/>


Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej, która trwa przez cały październik.
Jej celem jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży.
W Polsce kampanię już po raz dziewiąty koordynuje NASK-PIB.

ECSM jest bezpłatną inicjatywą, otwartą dla wszystkich, dlatego każdy może zgłosić swoje wydarzenie, (np. warsztat, konferencję, kampanię, seminarium, webinar, konkurs), jak również inne działanie promujące cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub online.
Do dzielenia się swoimi pomysłami zachęcamy szkoły, instytucje, duże i małe firmy, organizacje pozarządowe, jak również każdego użytkownika Internetu.

Więcej informacji na stronie: https://bezpiecznymiesiac.pl/?

Źródło: Bezpiecznymiesiac.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji