Projekt edukacyjny LemOn – zgłoś szkołę

Projekt edukacyjny LemOn – zgłoś szkołę

Od 13 września br. zapraszamy polonistów, bibliotekarzy, uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie edukacyjnym LemOn. Działanie wpisuje się w obchody 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema.  

“Nikt nie czyta, jeśli czyta, nic nie rozumie. Jeśli rozumie, natychmiast zapomina”. Wspólnie zadajmy kłam temu smutnemu “prawu Lema”. Projekt „LemOn” to rodzaj zabawy wykorzystujący m.in. narzędzie webowe Genial.ly. Składa się z 25, ułożonych alfabetycznie, zadań o różnym stopniu trudności, w których uczestnicy poznają ciekawostki o życiu i twórczości Stanisława Lema, następnie wykonują aktywności przypisane każdej literce.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema – jednego z Patronów Roku 2021, a także:

  • promowanie czytelnictwa, 
  • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, 
  • pobudzanie kreatywności i samodzielności myślenia, 
  • podnoszenie kompetencji w zakresie pracy w grupie/zespole. 

Formularz zgłoszenia (aktywny od 13.09.2021)
W zabawie mogą brać udział całe klasy lub pojedynczy uczniowie zgłoszeni przez nauczyciela. Przystępujący do projektu nauczyciel koordynuje jego przebieg wśród swoich uczniów. Jest zobowiązany zapoznać klasę z interaktywną zabawą, następnie według własnego uznania wybiera czas, formę, sposób realizacji, ilość wykonanych w ramach akcji zadań – jednak nie mniej niż 13

LemOn
Treści merytoryczne oraz zadania projektowe dostępne są on-line: 25 informacji o pisarzu oraz 25 zadań do wykonania przez uczniów.

Formularz relacji (aktywny od 18.12.2021 do 14.01.2022)
Warunkiem ukończenia projektu jest zapoznanie się  ze wszystkimi  zgromadzonymi hasłami, przesłanie na podany w regulaminie adres zdjęć z wykonania projektu oraz terminowe wypełnienie i odesłanie formularza relacji. 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

  • Zgłoszenia do projektu: 13 września – 31 października 2021
  • Realizacja zadań: 13 września – 17 grudnia 2021
  • Przesłanie wypełnionego Formularza relacji z udziału w przedsięwzięciu: 18 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022
  • Podsumowanie projektu, pobieranie dyplomów: 24 stycznia – 31 stycznia 2022

Regulamin [pobierz]

Przytoczony  w artykule cytat z “Jednej minuty “wpisuje się  w nurt lemowej fantastyki podczas gdy nam o wiele bliższa jest prawda płynąca z “Astronautów” mówiąca o tym, że  „Im pełniej człowiek poznaje świat, tym bardziej nieobjęte otwierają się przed nim horyzonty”.  Zapraszamy do wspólnej zabawy, około-literackiej przygody, której patronuje – powtórzmy to jeszcze raz – człowiek całkiem wyjątkowy. Pisarz, badacz i filozof. Wizjoner wyprzedzający swoją epokę, umysł nieprzeciętny, a zdaniem wielu wręcz genialny.. Po prostu Stanisław Lem.

DANE DO KONTAKTU:

Tel: 95 721 61 35; 509 517 206 
mail: lemon.projektbp@gmail.com

koordynatorki: Eliza Paternowska, Magdalena Płatonow,
Monika Żołędziejewska

Aktualności

Więcej informacji