Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli w Bibliotece Pedagogicznej WOM

Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli w Bibliotece Pedagogicznej WOM

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w zajęciach dydaktycznych organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023.

Informacje wymagane przy zgłoszeniu grupy: 

  • Etap edukacyjny, ilość uczestników, numer kontaktowy do opiekuna grupy.
  • Czas trwania zajęć: 45-90 min.
  • Zapisy minimum 7 dni przed terminem:
    bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl
    kontakt: Dział Udostępniania Zbiorów- tel. 95/7216135, 509517206.

Załącznik:
  • Regulamin uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej WOM [pobierz]
 
UWAGA!
Po ustalonym wspólnie z bibliotekarzem terminie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego online: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Aktualności

Więcej informacji