Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli w Bibliotece Pedagogicznej WOM

Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli w Bibliotece Pedagogicznej WOM

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w zajęciach dydaktycznych organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024.

Informacje wymagane przy zgłoszeniu grupy: 

  • Etap edukacyjny, ilość uczestników, numer kontaktowy do opiekuna grupy.
  • Czas trwania zajęć: 45-90 min.
  • Zapisy minimum 7 dni przed terminem:
    bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl
    kontakt: Dział Udostępniania Zbiorów- tel. 95/7216135, 509517206.
 
UWAGA!
Po ustalonym wspólnie z bibliotekarzem terminie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego online: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji