JA, TY…ZNACZY-MY! (45 min – 60 min) Nowość
Zajęcia dla uczniów klas V-VIII wspierające poczucie własnej wartości, budujące przekonanie o tym, że każdy z nas ma potencjał, który może z powodzeniem rozwijać.
Warsztaty inspirowane m.in. książką Justyny Sucheckiej „Young Power…”
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Płatonow (tel. 95/7216135, 509517206)

O MOWIE NIENAWIŚCI I HEJCIE (45 min) Nowość
Zajęcia poświęcone problemowi agresywnych zachowań językowych w kontaktach z innymi ludźmi. Warsztaty uświadamiające młodzieży moc słów oraz potrzebę odpowiedzialności za język – nasz podstawowy sposób komunikowania się. Zajęcia prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Humanity in Action Polska.
Osoba odpowiedzialna: Anna Giniewska (tel. 95/7216135, 509517206)

SPRAWNA GŁOWA,…BO RYSUNKOWA! (45 min – 60 min)
Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII  przedstawiające myślenie wizualne jako formę sprzyjającą skutecznemu uczeniu się  oraz prezentujące jego elementy w praktyce.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Płatonow (tel. 95/7216135, 509517206)

TRZYMAJ MYŚLI NA WODZY ALBO KONCENTRUJ SIĘ (45 min – 60 min)
Zajęcia dla uczniów klas IV-VII SP. Warsztaty umiejętności koncentrowania się i skupiania uwagi.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Płatonow (tel. 95/7216135, 509517206)

MÓZG GIMNASTYKUJESZ – DOBRZE INWESTUJESZ (3 x 45 min – 60 min)
Warsztaty rozwijające umiejętność myślenia kreatywnego, stanowiącego jeden z elementów treningu twórczości.

Cz. I – Rozwijanie myślenia pytajnego (45 min.)
Cz. II – Rozwijanie myślenia kombinacyjnego (45 min.)
Cz. III – Rozwijanie myślenia transformacyjnego (45 min.)
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Płatonow (tel. 95/7216135, 509517206)

TWOJA GENIALNA PAMIĘĆ, ALBO O TRUDNEJ SZTUCE ZAPAMIĘTYWANIA (45 min – 60 min)
Zajęcia poświęcone wyjaśnieniu mechanizmów utrwalania informacji oraz prezentujące skuteczne metody zapamiętywania m.in. poprzez zabawę.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Płatonow (tel. 95/7216135, 509517206

DZIENNIKARSTWO OD KUCHNI (60 min)
Warsztaty dla klas VII-VIII. Od redakcji do informacji – warsztaty dziennikarskie.

Zapisy na zajęcia od grudnia 2022.
Osoba odpowiedzialna: Hanna Ciepiela (tel. 95/7216138, 509517122

NIEME KINO PANA W MELONIKU (60 min)
Zajęcia dla uczniów klas V-VIII prezentujące kino nieme oraz sylwetkę aktora Charlie Chaplina. Uczniowie w trakcie spotkania wykonają ćwiczenia z wykorzystaniem atrybutów charakterystycznych dla Charlie Chaplina oraz przygotują krótkie sceny prezentujące komizm sytuacyjny.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Janas (tel. 95/7216138, 509517122)

JAK TO SIĘ KRĘCI? CZYLI KRÓTKA HISTORIA FILMU (45 min)
Uczestnicy zajęć poznają krótką historię kinematografii. Zdobędą wiedzę na temat gatunków filmowych oraz będą umieli dokonać podstawowej analizy i interpretacji obrazu filmowego.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Janas (tel. 95/7216138, 509517122)

LEGALNIE W SIECI CZYLI O PRAWIE AUTORSKIM (45 min)
Warsztaty prezentujące podstawowe zagadnienia związane z poszanowaniem cudzej własności intelektualnej, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania materiałów dostępnych w Internecie.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Janas (tel. 95/7216138, 509517122)

Brak wpisów/aktualności.

Aktualności

Więcej informacji