Edukacja przedszkolna

CO ROBIMY JAK MYŚLIMY? (45 min) Nowość

Zajęcia przygotowują dzieci do myślenia abstrakcyjnego, rozbudzają ciekawość poznawczą oraz kreatywność dzieci. Warsztaty prowadzone są w oparciu o 2 książki obrazkowe: Ramona Badescu, Benjamin Chaud, Pomelo się zastanawia, Wydaw. Zakamarki oraz Agata Królak, Myśli Teo, Wydaw. Hokus-Pokus; W części warsztatowej dzieci wykonają pracę plastyczną inspirowaną czytaną książką.

Dla wszystkich grup przedszkolnych.

Osoba odpowiedzialna: Monika Żołędziejewska (tel. 95/7216135, 509517206)

CO ZNAJDZIE ZNAJDKA? (45 min) Nowość

Zajęcia rozbudzają kreatywność dzieci oraz wspierają ich rozwój emocjonalny. Wykorzystując elementy pedagogiki zabawy dzieci uczą się identyfikować i nazywać różne stany emocjonalne oraz wyrażać własne potrzeby. Warsztaty prezentują książki bez słów dla najmłodszych, prowadzone są w oparciu o książkę Dobrosławy Rurańskiej, Znajdka, Wydaw. Tadam; W części warsztatowej dzieci wykonają pracę plastyczną inspirowaną czytaną książką.

Dla młodszych grup przedszkolnych.

Osoba odpowiedzialna: Monika Żołędziejewska (tel. 95/7216135, 509517206)

NIESAMOWITY ŚWIAT KSIĄŻEK (45 min) 
Zajęcia wprowadzające dzieci w świat książki jako przedmiotu i jako elementu kultury. Uczestnicy zajęć dowiedzą się kto pisze książki i gdzie można je kupić, co robi ilustrator, poznają i nazywają elementy książki (okładka, strona tytułowa, grzbiet), rozpoznają różne formaty książek oraz wykonają pracę plastyczną inspirowaną tematem zajęć.
Osoba odpowiedzialna: Monika Żołędziejewska (tel. 95/7216135, 509517206)

FLANELOWE OPOWIEŚCI (45 min) 
Zajęcia aktywizujące w trakcie, których dzieci poprzez ruch, śpiew, proste rymowanki poznają świat liter i książek. Autorskie warsztaty Storytime z wykorzystaniem Flanelowej Tablicy Opowieści.
Osoba odpowiedzialna: Anna Giniewska (tel. 95/7216135, 509517206)

Brak wpisów/aktualności.

Aktualności

Więcej informacji