XXXIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Zachęcamy uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych do udziału w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 16 października 2023 o godzinie 11.00 w Oddziale PTTK Ziemia Gorzowska przy ul. Mieszka I-go 15/1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Dwóch laureatów będzie reprezentowało województwo lubuskie w Legnicy.

Karty zgłoszenia [zał. nr 2] prosimy przesyłać do 8 października 2023 r. na adres e-mail: hannarudzinska_pttk@wp.pl

Szczegółowych informacji udziela kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej, p. Hanna Rudzińska tel. 502 085 707.

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – regulamin konkursu [pobierz]
  • Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia [pobierz]
  • Załącznik nr  3– oświadczenie opiekunów prawnych [pobierz]
  • Załącznik nr  4– oświadczenie nauczyciela [pobierz]
  • Załącznik nr 5 – komunikat organizacyjny [pobierz]

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji