Profilaktyka w każdą pogodę

Profilaktyka w każdą pogodę

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przekazujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu, którego celem jest wsparcie kondycji psychicznej uczniów. Projekt Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zachęcamy Państwa Dyrektorów do skorzystania z oferty.

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatne, dostępne online wsparcie dla szkół, nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców. Jest to zestaw gotowych narzędzi służących do diagnozy sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w szkole oraz realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych. Materiały oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne przygotowane przez ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, mają pomóc w wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19
i po jej ustąpieniu.

W ramach działań, współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, szkoły otrzymają bezpłatny dostęp do aplikacji umożliwiającej włączenie się w Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę. Otrzymają także możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń przygotowujących do korzystania z programu, a także moduł do samodzielnego przeszkolenia się w tym zakresie. Nawigacja w każdą pogodę to zestaw materiałów badawczych i profilaktycznych (ankiet skierowanych do środowiska szkolnego, scenariuszy i inspiracji) do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas i pedagogów szkolnych w pracy wychowawczo-profilaktycznej oparty o aktualną diagnozę potrzeb objętych działaniami uczniów.

Szkoła, która zrealizuje minimum działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę, otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie, dający możliwość wystawienia nauczycielom stosownych dokumentów wymaganych do awansu zawodowego. Projekt ten wspiera szkoły w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Zarejestruj się i weź udziału w ogólnopolskim projekcie wsparcia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Rejestracja: https://ipzin.org/rejestracja/

Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia online dotyczące Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę (NWKP), na którym zostaną omówione jej założenia i treści oraz proponowane metody i narzędzia. Zaprezentowana zostanie dedykowana aplikacja internetowa, umożliwiająca pobranie materiałów merytorycznych oraz prowadzenie badań używanych w ramach NWKP.
Szkolenie jest adresowane do osób, które mogą pełnić rolę szkolnego koordynatora NWKP w swojej placówce. Zawiera ono elementy wykładu połączonego z dialogiem z uczestnikami oraz pracą warsztatową.

Szkolenie: https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode-szkolenie/

Narzędziownik

Elementem aplikacji jest również Narzędziownik przeznaczony do popularyzowania i dzielenia się materiałami opracowanymi w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę i innymi cennymi materiałami pomocnymi we wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. W Narzędziowniku prezentowane są: streszczenia badań i raportów z badań naukowych dotyczących sytuacji dzieci i młodzieży podczas i po pandemii, programy profilaktyczne skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców, artykuły, scenariusze zajęć, filmy oraz wyszukane podczas konferencji i seminariów dobre praktyki. Wszystkie materiały opracowane zostały w postaci przystępnych, konkretnych prezentacji i zwięzłych opisów. Są praktyczne i możliwe do zastosowania od zaraz – do samodzielnego wykorzystania przez kadrę szkoły i rodziców.

Narzędziownik: https://ipzin.org/narzedziownik/

Konferencje

W ramach popularyzacji projektu przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej odbyły się 4 konferencje we współpracy z Kuratoriami Oświaty w Olsztynie, Lublinie, Warszawie i Poznaniu. Planowane są kolejne. O kluczowych założeniach programu, dowiesz się więcej z relacji z jednej z konferencji, na których występowali prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Szymon Grzelak i wiceprezes fundacji IPZIN Dorota Żyro.

Obejrzyj video: https://www.youtube.com/watch?v=EVjD02E9LEY

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ipzin.org/

Źródło: KO w Gorzowie Wielkopolskim

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji