VI edycja ogólnopolskiej akcji “Kwietniowi Antypiraci” organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

VI edycja ogólnopolskiej akcji “Kwietniowi Antypiraci” organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Zachęcamy szkoły i biblioteki do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej własności intelektualnej i praw autorskich oraz inspirowanie nauczycieli do wykorzystywania innowacyjnych metod pracy z uczniami. Nauczyciel kierujący pracą zespołu uczniów w akcji będzie pełnił rolę koordynatora szkolnego. Może nim zostać nauczycielka i nauczyciel każdego przedmiotu, zwłaszcza nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, informatyki, techniki.

Do zadań koordynatora szkolnego będzie należało:

  1. Zebranie w swojej szkole zespołu 3-8 uczennic i uczniów chcących uczestniczyć w akcji.
  2. Zarejestrowanie zespołu na stronie akcji TUTAJ.
  3. Zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie akcji materiałami, zdecydowanie które udostępnić uczniom.
  4. Udział razem z zespołem uczniów w bezpłatnym seminarium online, w którym poszerzycie wiedzę merytoryczną dotyczącą praw autorskich i własności intelektualnej oraz zyskacie techniczne umiejętności dotyczące tworzenia escape roomów.
  5. Pokierowanie zespołem przygotowującym własny escape room.
  6. Udostępnienie/opisanie zrealizowanego projektu na stronie “Kwietniowych Antypiratów”.
  7. Zgłoszenie w swojej szkole zrealizowanej innowacji pedagogicznej.
  8. Kontakt z koordynatorem ogólnopolskim.

Escape room (pokój zagadek), który będzie efektem pracy zespołu może w całości dotyczyć zagadnień związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną lub mieć charakter międzyprzedmiotowy. Nagrodą za włożoną pracę jest satysfakcja ze zrealizowanego zadania i zaprezentowanie wyników na ogólnopolskim forum.

Na ogólnopolskiej mapie Kwietniowych Antypiratów 2022 zostaną naniesione informacje o wszystkich zespołach uczestniczących w akcji.

Więcej informacji na stronie: BiT

Źródło: KPCEN Włocławek

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji