V Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników” 2019/2020

V Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników” 2019/2020

Z początkiem czerwca zakończył się ostatni etap V Ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. W zmaganiach czytelniczych brali udział uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu gorzowskiego. Biblioteka Pedagogiczna WOM, pełniąca funkcję  koordynatora powiatowego,  serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom świetnego przygotowania oraz znakomitej pamięci!

Pytania  konkursowe były  bardzo szczegółowe i wielu dorosłym sprawiłyby ogromne trudności, tym bardziej cieszymy się ze wszystkich Waszych sukcesów. 

Celem konkursu „Wielka Liga Czytelników” było wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów,  kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności, promowanie rodzinnego czytania.

Konkurs trwał od 25 listopada 2019 do 28 maja 2020. Organizowany był w trzech  kategoriach: przedszkola/szkoły specjalne, uczniowie klas 1-4 oraz klas 5-8

Wyniki były wysokie, co świadczy o tym, że dzieci sumiennie przygotowały się do testów. Bez zaangażowania rodziców oraz ich wsparcia, w tak trudnym czasie pandemii, takie osiągnięcia nie byłyby możliwe. Dlatego im również  bardzo dziękujemy i gratulujemy. 

Udział w Konkursie WLC zadeklarowały placówki: Przedszkole Miejskie nr 11,  Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 15 z Gorzowa oraz szkoły: z Baczyny, Ulimia, ze Stawu.

Zgodnie z wytycznymi  Organizatorów punktacja wyników ostatniego z etapów (testu powiatowego) przedstawiała się następująco:

Mistrz Powiatu – 150-170 pkt.

I Wicemistrz Powiatu – 120-149 pkt.

II Wicemistrz Powiatu – 85-119 pkt.

Zwycięzcami  V Ogólnopolskiego projektu czytelniczego WLC w kategorii Klas 1-4 zostali:

 • Mistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie – Hanna S.
 • I Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – Mateusz K.
 • I Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – Mikołaj K.
 • I Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – Antoni K.
 • II Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa w Ulimiu – Alicja J.
 • II Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa w Ulimiu – Oskar P.
 • II Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa w Ulimiu – Antoni K.

Zwycięzcami  V Ogólnopolskiego projektu czytelniczego WLC w kategorii Klas 5-8 zostali:

 • Mistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie – Emilia Sz.
 • Mistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie – Marcelina M.
 • Mistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie – Wiktoria B.
 • I Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – Zofia T.
 • I Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa w Ulimiu – Maciej W.
 • II Wicemistrz Powiatu – Szkoła Podstawowa w Ulimiu – Claudia V.

Serdecznie gratulujemy

Poniżej linki do powiatowych testów finałowych – dla wszystkich tych, którzy chcą się sprawdzić Testy będą dostępne do 26 czerwca 2020 do godz. 24:00.

Dla klas 1-4 —  https://forms.gle/LWy3ProMYjj6Mpez5

Dla klas 5-8 — https://forms.gle/VDycgrU82wPAN9DA6

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym jeszcze liczniej weźmiecie udział w kolejnej edycji Wielkiej Ligi Czytelników.

Eliza Paternowska

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji