Bezpłatna, dwujęzyczna platforma edukacyjna EPTW

Bezpłatna, dwujęzyczna platforma edukacyjna EPTW

Centrum Europejskie Natolin zaprasza uczniów i nauczycieli (historii, wos, filozofii czy języków) do korzystania z uruchomionej i unikalnej, bezpłatnej, dwujęzycznej platformy edukacyjnej EPTW, opracowanej przez Centrum Europejskie Natolin, w ramach środków publicznych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z muzeami, archiwami, uniwersytetami, bibliotekami, ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przedmiotowe narzędzie umożliwia edukację zdalną w zakresie obszarów tematycznych historii Polski i Europy XX w., wiedzy o społeczeństwie oraz w zakresie podnoszenia kompetencji językowych uczniów, jak i nauczycieli. 

Zważywszy na pandemię COVID-19 oraz zmianę formuły pracy wielu nauczycieli na różnorodne formaty edukacji online, wskazane narzędzie może okazać się doskonałym instrumentem wspierającym i uzupełniającym kształcenie uczniów oraz stanowić doskonałą bazę samokształceniową dla nauczycieli.

Platforma dostępna jest pod adresem: https://eptw.edu.pl

Aktualności

Psotne elfy i przedszkolaki

W poniedziałek (11 grudnia 2023 roku) w naszej Bibliotece Pedagogicznej zorganizowano pierwsze magiczne warsztaty świąteczne, w których wzięły udział  „Smerfy” z Przedszkola Miejskiego nr 6

Więcej informacji