„Uchodźca w mojej klasie” – szkolenie dla rad pedagogicznych

„Uchodźca w mojej klasie” – szkolenie dla rad pedagogicznych

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zaprasza rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na nieodpłatne szkolenie online dotyczące specyfiki pracy w klasie z uczniami z doświadczeniem migracji. Treści szkolenia:

  • akty prawne dotyczące pomocy uchodźcom,
  • migracja przymusowa i dobrowolna,
  • zasady udzielania rzetelnych informacji o trudnych wydarzeniach,
  • profilaktyczno-terapeutyczna rola języka – jak obniżać napięcie emocjonalne i budować poczucie bezpieczeństwa,
  • trudne zachowania uczniów – norma czy powód do niepokoju,
  • rola nauczyciela w modelowaniu właściwych postaw wobec uchodźców,
  • pomysły na działania wychowawcze – prezentacja dobrych praktyk.

 

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=srp&id=2338

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji