„Uchodźca w mojej klasie” – szkolenie dla rad pedagogicznych

„Uchodźca w mojej klasie” – szkolenie dla rad pedagogicznych

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zaprasza rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na nieodpłatne szkolenie online dotyczące specyfiki pracy w klasie z uczniami z doświadczeniem migracji. Treści szkolenia:

  • akty prawne dotyczące pomocy uchodźcom,
  • migracja przymusowa i dobrowolna,
  • zasady udzielania rzetelnych informacji o trudnych wydarzeniach,
  • profilaktyczno-terapeutyczna rola języka – jak obniżać napięcie emocjonalne i budować poczucie bezpieczeństwa,
  • trudne zachowania uczniów – norma czy powód do niepokoju,
  • rola nauczyciela w modelowaniu właściwych postaw wobec uchodźców,
  • pomysły na działania wychowawcze – prezentacja dobrych praktyk.

 

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=srp&id=2338

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji