Projekt “Leśna szkoła z klimatem”

Projekt “Leśna szkoła z klimatem”

Zachęcamy do udziału w projekcie „Leśna szkoła z klimatem”. Jest to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.

Lasy Państwowe prowadzą edukację przyrodniczo-leśną bez mała we wszystkich swoich jednostkach.

Edukacja leśna ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników. Działalność edukacyjna prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę edukacyjną, z wykorzystaniem zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej.

Załączniki:

  • List Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Klimatu i Środowiska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczący projektu „Leśna Szkoła z Klimatem” [pobierz]

Szczegółowe informacje na stronie: https://lesnaszkolazklimatem.pl/

Źródło: https://lesnaszkolazklimatem.pl/

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji