Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

KOMUNIKAT z dn. 26 czerwca 2022 r.

Informujemy, że w r. szk. 2022/2023 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego uruchomiona zostanie – prowadzona przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim kolejna edycja studiów podyplomowych na kierunku “Zarządzanie oświatą”.

SP-1. Zarządzanie oświatą

 • Studia adresowane są do osób chcących zajmować stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych.
 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia
  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
   (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597, z późn. zm.) oraz w § 1 ust. 2 pkt 4 e Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587, z późn. zm).
 • Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć, w tym 30 godzin praktyki kierowniczej.
 • Czas trwania studiów: 2 semestry (X 2022 – VI 2023).
 • Odpłatność: 1.500 zł / semestr.

Rejestracja nieelektroniczna na studia 2022/23 – wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy [pobierz]
 2. Oryginał, odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Suplement (jeżeli jest w posiadaniu).
 4. Ksero dowodu osobistego.
 5. Dwie aktualne fotografie.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Szkoleń:

e-mail: bos.katarzyna.szczepaniak@womgorz.edu.pl
tel.: 95 7216 114

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji